Galaxy Times

"Galaxy Times" - didžiausias ir vienintelis daugmaž periodinis lietuviškas galaktikos laikraštis. Į jį rašo daugelis žaidėjų, kiekvienas jo pasirodymas - šventė, o kiekvienas numeris - istorinė vertybė, kuri kruopščiai saugoma.

Redakcijos adresas - puslapio apačioje ;)


 Kaina: 20 CAP           Viso pasaulio GALAXY+ fanai, vienykites!
_____________________________________________________________________________
GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*
*GALA      LAXY  AXY*  XY*GALA  ALAX     ALAXY    GALAXY
Y*GALAXY*  XY*GALAX  LAXY   Y*G   GALA  ALAXY*GALA  ALAXY*GALAX
XY*GALAXY  AXY*GALA  ALAX    Y    *GAL    XY*GALA    Y*GALA
AXY*GALAX  LAXY*GAL  GALA  A   G  Y*GA  *GALAXY*GALAXY*G  Y*GAL
LAXY*GALA  ALAXY*GA  *GAL  GA  Y*  XY*G     XY*GA    AXY*GA
ALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*GALAXY*G
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Lietuvos Galaxy+ serverio oficialus organas

-----------------------------------------------------------------------------
 Nr. 28         2000 m. balandzio 24 d.           Lietuva
=============================================================================
 
	         REDAKCIJOS ZODIS
             ~~~~~~~~~~~~~~~~

Sumazejo rasanciuju aktyvumas ir tai liudina.Kur pradingo musu korespodentai?
Nurasysime pakolkas tai Velykoms ir primename,kad jusu straipsniai yra visada
laukiami musu redakcijoje!							

_____________________________________________________________________________
_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

===>From: Typux
~~~~~~~~~~~~~~~
           Is Typux'o archyvo
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
          
Senuju organizuotu 1999 m. rinkimu rezultatai

shiapi rinkimai apie G+ :

1. Geriausia Lietuviu rase - Salangai
2. Blogiausia Lietuviu rase - Cvekas/HADAS
3. Geriausias naujokas (zhaidzhia iki 1 metu) - Razumai
4. Geriausias G+ partiju prichindalas (terraformingas,blindas,etc.) - Blind
5. Leviausias G+ partiju prichindalas - Blind
6. Geriausia Rusu rase - StarKnight
7. Blogiausia Rusu rase - nesutampa balsai
8. Geriausias servas - sargona
9. Blogiausias servas - prienai
10. Ar jums yra skirtumas priesh ka jus zhaidzhiate (Lietuvi,Rusa,etc.)-yra
11. Originaliausias rases pavadinimas - UtenosGJ

rase '99 :

1. Salangai - 17 (balsu)
2. UtenosGJ - 15 (balsu)
3. ToArms - 14 (balsu)

visa rases '99 lentele :

Absoliut - 5
ToArms - 14
Tentacles - 6
GeneratioNEXT - 7
HADAS - 4
DevilMasters - 8
Salangai - 17
Vienuoliai - 4
UtenosGJ - 15
Razumai - 3
Kushan - 1
AnDioxides - 4
Filas - 2
Monster - 1
BeerBrother - 7
Tamangai - 1
Vampyres - 2
Jolerns - 1
Capelon - 7
Shventas - 2
Xena - 1
Nitro - 5
Sirijans - 1
Rokeriai - 1
Darkers - 3
Scandals - 3
DarkLords - 1

rasiu nominacijos :

1. PASLAUGIAUSIA                LapinKultu/Cvekas (2 balsai)
2. DIPLOMATISHKIAUSIA              UtenosGJ      (5 balsai)
3. TAKTISHKIAUSIA                UtenosGJ      (5 balsai)
4. GERIAUSIAI BESIVYSTANTI           TheSaints     (3 balsai)
5. DRAUGISHKIAUSIA (megstanti begalo sajungas) Cvekas/DevilMasters(3 balsai)
6. NEPATIKIMIAUSIA (jai negalima patiketi paslapchiu) DevilMasters (3 balsai)
7. LABIAUSIAI NEATSAKINEJANTI I LAISHKUS    VLAGVY       (3 balsai)
8. KARINGIAUSIA                 Digitals      (4 balsai)
9. NESAZHININGIAUSIA (apgavikai ir pan.)    Capelons      (4 balsai)
10.LABIAUSIAI PRISIDIRBUSI           Filai       (3 balsai)           Paskutiniuju konkursu rezultatai:
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1."didzhiausias mano kada nors turetas fleet'as".
-------------------------------------------------

konkursa laimejo StarFederals (aka Zergs in G37) uzh savo 16008 svorio
laivyna .


2.Isimintiniausia partija tarp veteranu bei naujoku,sargonoje bei prienuose:
----------------------------------------------------------------------------

naujokai :
prienai : GPLUS3
sargona : ? (neisrinkta)

veteranai :
prienai : G37
sargona : dg175

_____________________________________________________________________________
_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
=============================================================================
REDAKCIJOS KOMENTARAS: [1] ir pan.-paaiskinimai,kuriuos rasite straipsnio pa-
baigoje.Nuo saves norime pridurti: BRAVO (!!) Abstraktai ! 
=============================================================================

From: Abstraktai
~~~~~~~~~~~~~~~~

Abstraktų rasės istorija arba Pilkojo Komiteto machinacijos

	Kaip jau dabar žinoma, viena iš svarbiausių Didžiojo Sprogimo prie-
    žasčių buvo ryškus kapitalo perteklius. Būkit pasveikinti... Tai kal-
    ba Abstraktai, gimę tais laikais, kai dar nieko nebuvo [1].
	Tikriausiai jūs norite sužinoti , kaip rutuliojosi mūsų istorija iki 
    dabar - Nelaužomų Taikos Sutarčių Eros. Ai, kaip sukasi galva ir kaip
    daug visko dar turiu papasakoti... 
	Šią istoriją noriu skirti tiems humanoidams, kuriems įdomu būtų susi-
    pažinti su mūsų moralės kriterijais , pasaulėjauta bei pasaulėžiūra, 
    dalimi ir dalia.

Pirma psalmė

"Tu būsi nekaltai pradėta,
Bet niekas tavimi netikės..."

	Sukūręs Abstraktus, Dievas pamatė, ką padarė ir mirtinai [2] nusigėrė.
    Kalbant plačiau apie mūsų biologinę sandarą,tai mūsų nagai labai ries-
    ti į save ir todėl turime juos dažnai kirpti, kad neįaugtų į delnus.Iš
    cheminių elementų mumyse dominuoja 2Na+2H2O ® 2NaOH + H2(. [3] Vietoje
    dešiniosios rankos pas mus yra peilis,kuriuo labai patogu smeigti drau
    gui į nugarą, o vietoj kairiosios - piniginė. 
	Pamatę be sąmonės tysantį Kūrėją , Abstraktai patyrė milžinišką stresą
    ir tai buvo impulsas jiems pradėti mąstyti. Kaip tarė - taip padarė...
	Pribėgę bandė pajudinti savo Kūrėją, tačiau pavyko nuplėšti tik Jo ba-
    tus. "Visada reikia pradinio kapitalo, - pasakė tada abstraktas Pero."
    Taigi po 1 turno Dievo Batais jau džiaugėsi BatuotuKatinu [4] rasė... 
	Įgiję pradinio kapitalo,Abstraktai pradėjo sėkmingai prekiauti kapita-
    lu,likusiu nuo Visatos susikūrimo. Pasinaudojus dešine ranka,buvo įsi-
    gyti ir BatuotuKatinu laivai.

Antra psalmė

"Per aspera ad astra" [5]

	Įsisukus bizniui, Abstraktai buvo labai laimingi, tačiau iš Galaktikos
    pakraščių ėmė plisti humanoidų rasės su savo iškreiptu "gėrio -blogio" 
    supratimu ir nerašytomis taisyklėmis.Šie barbarai tarsi raupai sužalo-
    jo Visatos deimantą. Į pirmajį planą buvo iškelti kolonistai,o Kapita-
    las - senoji Abstraktų religija - buvo beveik visai užmiršta. [6] Abs-
    traktų dvasia buvo palaužta...
	Tačiau ėmė sklisti gandas, kad Visatą išlaisvins mergaitė iš Rūro pla-
    netos, vardu Žana du'Baks. Ši senučiukė, jaunystėje susikrovusi milži-
    nišką kapitalą iš 900-osios linijos, per 50 turnų subūrė Abstraktus po
    viena vėliava, iš savo meilužių sukūrė Pilkajį Komitetą , o pati pasi-
    traukė į antrą planą... [7] 
	
Trečia psalmė

"Leiskit į Tėvynę,
Leiskit į bankus..."
     (Kolonistsaka)

	Šių laikų Abstraktai yra Pilkojo Komiteto (GC) intensyvaus darbo išda-
    vos.Įsigalėjo elektroninė komercija ir visi Abstraktai buvo pervesti į
    elektroninį pavidalą. Būtent iš čia ir kilęs Abstraktų rasės pavadini-
    mas -senieji, materialieji Abstraktai vadino save tiesiog "žydais" [8]
	Tačiau GC tuo savo veiklos neapribojo - nors Abstraktams materialios
    vietos visai nereikia,tačiau juk reikia kažkur sandėliuoti savo turtus
    bei kapitalą. Tuo tikslu buvo pradėtos užiminėti negyvenamos (argi hu-
    manoidai - gyviai ?! ) planetos. Abstraktų gimtoji planeta visiškai be
    jokios motyvacijos buvo pavadinta "Native_Coffin" ( gimtasis karstas )
    [9] . To pasekoje į namų pasaulį telefų linijomis per modemus pradėjo 
    plūsti periferinių planetų kolonistai,taip du kartus nulauždami @cent-
    ras pašto serverį.
	Gerbiamieji , galbūt jums iškilo klausimas , koks gali būti abstrakčių 
    ( elektroninių ) būtybių laif-pointas.Panašiai kaip ir pas humanoidus, 
    gyvenimo varikliukas yra malonumai, tik čia jie daugiausiai interneti-
    niai [10].

Ketvirta psalmė

"Šveitrios Abstraktų patrankos,
 Bet dar maloniau uostyti šlamančius"
           (Nežinomas Abstraktų karo filosofas)

	Taip besiplėsdami Abstraktai sutiko klastingus ugninio vandens gamin-
    tojus PanevezioSemą ir jų produkcijos pagrindinius vartotojus drakonus
    iš Dracolich rasės . Abi šios rasės buvo persismelkusios verksminga ir 
    sentimentalia humanoidine neokultūra. O kadangi Abstraktai bendraudami
    su kitomis rasėmis iš įpročio slepia savo dešinią ranką už nugaros,tai
    nė šuo nesulojo , kai kariniai Abstraktų laivai pardavė bombas priešui
    ir su milžinišku pelnu grįžo namo . Tačiau,matyt, kažkuris iš admirolų
    begrįžinėdamas įsimetė į kišenę porą butelių skaidriosios,nes po jų 
    pagerbimo Pilkajame Komitete staiga buvo pasirašyta taika su Panevezio
    Sema. 
	Ar nugrims Abstraktai į alkoholizmo liūną? Ar neatsikels štai jau 1000
    turnų miegantis Kūrėjas [11]?
	Apie tai papasakos kitos psalmės...

 [1] Na, išskyrus daug daug kapitalo...
 [2] Ta prasme, iki sąmonės netekimo
 [3] Tirpieji hidroksidai (šarmai),gaunami reaguojant metalams arba jų oksidams
   su vandeniu
 [4] Kuriems po aferos su Lucifier rase bebuvo likusi viena planeta su POP=8.32
 [5] Per kančias į žvaigždes (lot.)
 [6] Niekas nebesistengė planetos pirma užversti kapitalu, o tik po to ją apgy-
   vendinti
 [7] O po to į trečią, į ketvirtą...
 [8] Nors kas dabar beprisimena...
 [9] Nors pikti liežuviai šneka,kad tai turi tiesioginį ryšį su Pilkojo Komite-
   to narių amžiumi - visgi nuo šlovingų Žanos du'Baks laikų jau buvo praėjęs
   geras šimtelis turnų
[10] teenmail@, nastynikki@, dailydirt@ etc.
[11] Ir ar nepradės ieškoti savo puikiųjų batų?..


_____________________________________________________________________________
_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


===>From Lithuania1: Salangai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai,cia ir vel as :) su paskutinemis naujienomis is Lithuania1.
Kadangi del kai kuriu nesubrendeliu buvo uzlauztas Sargonos serveris,si karta
buvo padaryta turnu maziau,atitinkamai maziau ir ivykiu. Kadangi pagrindiniai
pakitimai vyksta turnuose,pasibaigianciuose 0 ir 5,dideliu ivykiu nedaug , ir 
bene pagrindinis is ju-smarkus Razumu suolis i praraja,padejus Tetu.
Trumpa isvada,pasiziurejus i lentele,vis tik persasi savaime - atotrukis tarp
8 lyderiu grupeles ir likusiu gyvu vidutinioku vis dideja ir kazkam is atsi-
likeliu pasivyti tolstanti lenktyniu peletona bus oi kaip sunku. 
Galaktikoje sparciai mazeja laisvos vietos ir lyderiai vis dazniau zvalgosi i
aplinkinius kaimynus,sudarineja sutartis su potencialiais sajungininkais,prie
progos apsirupina ilgalaikemis sutartimis ta kryptimi,kur nesiruosia kariauti
ir planuoja,planuoja...  Panasu,kad jau tapome ar tuoj tapsime pirmuju rimtu
kariniu aljansu liudininkais. O tai savo ruoztu numato totalini visu silpnes-
niuju rasiu ir kai kuriu is lyderiu grupes valymo pradzia. 

Game lithuania1 Turn 39 (Kaita nuo 35-o turno) 

Vieta Rase        Pop  Ind Pl( Kaita nuo 35 )  D  W  S (Ch)
==============================================================================
 1\ 1 Salangai      20789 15021 73( 4595 2921  3)  11 7.7 7.5(4.4)

Salangai pora turnu paskyre laivyno statybai. Is pradziu teko saugotis nuo Ri-
kio laivyno,sokinejancio netoliese po FireFlies planetas,po to atsirado pasiu-
lymas is Razumu prigriebti keleta ju planetu,kad neatitektu nedoreliui Tetu :)
Siuo metu Salangai nusiteike agresyviai (arteja vietos trukumas savajame aste-
roidyne) todel tuo su malonumu ir uzsieme.Tiesa,pries tai nugriebe keleta Fire
Flies planetikiu savo pasoneje.

 2\ 2 Snoopy       19670 13724 46( 4844 2609  3)  10 8.3 8.6(3.7)

Pagal viska, kazkam ruosiasi - pastaraisiais turnais pradejo statytis laivyna,
turbut,prikiso nagus ir prie HIPIU likuciu,nes pastarieji staiga pradejo numu-
sineti Snupio dronus. 

 3\ 3 GeneratioNEXT   19561 13906 76( 3677 3140 22)  10 7.0 8.8(6.3)
 4\ 5 Rikis       17619 13168 46( 5750 3365 16)  10 8.4  12(6.4)

Du broliukai- dobiliukai pravede labai sekminga kombinacija su laivynu sokine-
jimais "per kaimyno nugara".Rezultatas-akivaizdus.Lenteleje matosi milziniskas
planetu prieaugis bei sparciausiai Galaktikoje kylanti pramone ir technologiju
lygis.GN ir is viso tapo nauju lyderiu pagal planetu skaiciu , aplenkdamas Sa-
langus,Rikis savo ruoztu pasikele shielda,kad nieks neisdristu trukdyti ramiam
vystymuisi.Manyciau,kad per artimiausius 5-7 turnus abu taps lyderiais,kadangi
kiti is pirmaujanciuju grupes dar tik tures uzsiimti laisvos vietos paieska, o 
jie jau apsirupino. :(( 
 
 5\ 6 Cornholio     16107 12374 38( 2343 2786  0)  11 7.6 7.6(6.4)

Matyt,pasistate lauivyneli ir vel uzsieme technologijomis. Bet panasu,kad pra-
deda jaustis vietos trukumelis-labai jau mazas POP'o prieaugis.

 6\ 4 LNK        16431 12898 33( 1831 1931  0) 7.2 4.1 9.0(1.4)

Tai pat aiskus vietos trukumas ir ypac daug demesio laivyno statybai.

 7\ 7 Renegade      14071 10398 36( 3138 2703  1) 6.5 7.1 6.5(4.2)

Vystosi neblogai,ypac pasispaude per paskutinius turnus.Bet vis tiek dar lieka
2000 I atotrukis nuo Cornholio.
 
 8\10 Shabalbonas    13542  9690 29( 3081 2482  8) 6.0 6.0 8.5(4.6)

Laimejo,kuo nieks ir neabejojo,pries Super.Bet,panasu,kad jo planetu uzteks ne
per ilgiausiai.Bet pasoneje dar HIPIAI ir Strangers,todel si problema turi but
lengvai issprendziama.

 9\ 9 Tetu        11930  9156 28( 2477 1220  0) 7.7 6.1 6.1(3.9)

Pagrindiniai Galaktikos ivykiai siuo metu turetu vykti dviejuose frontuose ir
vienas is ju- Razumai & Tetu.Pastarieji aiskiai laimi.Bet neaisku ar jiems pa- 
vyks prasisukti be nuostoliu-pas Razumus dar yra kazkiek laivyno.

10\11 Nitro       10178  8062 27( 806 1076  1) 8.8 9.0 5.4(4.9)

Nieko apie juos nezinau,turetu buti Tetu kaimynai.Apsvieskit,please... :)

11\ 8 Erornai       9641  8457 17( 116  451  0) 8.9 5.2 4.7(2.4)

Nuosmukis lenteleje visu pirma susijes su vietos trukumu.Nelengva gyventi tri-
ju lyderiu apsupty... Ju sansas-vienytis su vienu is siu ir bandyti jau zinoma 
principa " per kaimyna " arba bendrai pabandyti atsikratyti vienu is artimuju.
As ju perspektyvas pavadinciau labai miglotomis.Nenoreciau buti ju vietoje...

12\16 StarFederals    10102  8022 36( 1728 1722  2) 7.6 6.7 4.7(4.7)

Vystosi,laimejes pries DevilMasteri. I ateiti gali ziureti pro rozinius akinu-
kus,tik neturetu per daug isijausti.

13\15 UtenosGJ      7806  7769 21( 110  201 -1) 5.9 6.3 4.7(3.1)

Antras stambesnis Galaktikos karas,UGJ ,kaip ir tikejausi, aiskiai laimi pries
Zombius.O didelis cargo leis greitai kilti laimejus kara. Dar gali sudalyvauti
ir tolimesneje Galaktikos eigoje,jei tik kokie "riebus" dedes neatskris ir ne-
paprasys atlaisvinti vieta.
 
14\12 Juzliai       7771  7451 15( -294   1 -2) 4.4 9.1 5.8(1.7)

Prisipazinkit,kam uzkliuvo musu weaponu lyderis?? :)

15\17 Ziopliai      8142  7122 19( 1404  534  7) 7.3 4.5 6.2(2.4)

Ziopliams sekasi kaip tikriems ziopliams,kitaip nepavadinsi.Ir neliecia niekas
ir dar planetu randa. :O

16\18 Strangers      7536  5098 13( 242 -303 -2) 7.2 5.9 4.6(2.5)

Pergale pries HIPIUS turetu tapti jiems gulbes giesme.

17\14 Zombi        4477  2806 14(-4655 -4282 -4) 5.1 3.7 7.1(0.5)

Nesuprantamas pasipriesinimo nebuvimas geleziniams UtenosGJ bokalams... :(

18\22 Alon        3240  2363 11( -155  284 -6) 4.2 3.6 3.4(0.1)

Ar tik ne jie Ziopliu auka?

19\13 Razumai       1922  1032 15(-9212 -7129 -10) 5.2 3.3 2.7(1.2)

Nesiseka jiems pries Tetu,o gal ir ne tik pries juos.Kitam aprasyme turetu bu-
ti nuliai.Nors laivyno dar turetu buti,gal ir pajegs kazkiek atkersyti.

20\23 HIPIAI       2090  231  6(-2650 -1432 -6) 4.6 3.5 2.2(0.0)

Ir toliau svaistosi teroristais i visas puses,kiek as matau ,neliecia tik kai-
myno Shabalbono.Numusineja ir metrastininko dronus :(.

Ei,HIPIAI,labai prasau,liaukites numusineti mano dronus-nieko nematau,todel ir
nieko tam kampe negaliu aprasyti.Juk patiems blogiau - imsiu ir nerasysiu apie
jus daugiau... :)) 

21\21 Hadas        179   36  1(-3971 -2578 -13) 4.6 2.2 2.2(0.0)

Turbut kazkam [ ir itariu kam,bet nesakysiu,o tai uzpyks :) ] viska padovanojo
ir sako mums KU... :)

Toliau tik isrinktinai tie,kurie per siuos turnus tapo nulinukais:

25\25 Worm          0   0  0(-2356 -2347 -2) 2.5 1.8 2.2(0.4)
Rikio auka

29\19 Super         0   0  0(-4986 -4068 -8) 4.9 3.6 5.4(0.4)
Shabalbonu auka

40\24 FireFlies       0   0  0(-4279 -2181 -9) 3.4 2.2 1.8(0.0)
Rikio+GN auka

45\27 DevilMasters      0   0  0( -12  -5 -1) 4.2 5.7 3.0(0.0)
StarFederals auka.

47\26 Armagedon       0   0  0( -828 -404 -6) 4.8 3.2 2.9(0.0)
50\20 Abstraktai_RIP     0   0  0(-5024 -3366 -10) 5.6 2.7 1.7(0.0)

_____________________________________________________________________________
_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_-~-_
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


       GALAXY TIMES, oficialus GALAXY+ serverio leidinys
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Redakcijos adresas: InterNete:  galaxytimes@lietuva.net
     Laikrascio HTML formatu adresas: http://kobra.ktu.lt/gtimes
               
     Copyright (c) 1996 by GALAXY+ project, Prienai, Lithuania
 


gtimes01 gtimes02 gtimes03 gtimes04 gtimes05 gtimes06 gtimes07 gtimes08 gtimes09 gtimes10 gtimes11 gtimes12 gtimes13 gtimes14 gtimes15 gtimes16 gtimes17 gtimes18 gtimes19 gtimes20 gtimes21 gtimes22 gtimes23 gtimes24 gtimes25 gtimes26 gtimes27 gtimes28 gtimes29 gtimes30 gtimes31 gtimes32 gtimes33 gtimes34 gtimes35 gtimes36 gtimes37 gtimes38 gtimes39 gtimes40 gtimes41 gtimes42 gtimes43 gtimes44 gtimes45 gtimes46 gtimes47 gtimes48 gtimes49 gtimes50 gtimes51 gtimes52 gtimes53 gtimes54 gtimes55 gtimes56


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013