Straipsnio autorius: "paran0rmal".

Pirmi žingsniai su GComm

Žaidimas vyksta virtualioje erdvėje - plokštumoje, kurioje yra daug taškų.
Štai pavyzdinis mūsų galaktikos langas:

Vienas taškas - viena planeta, kuri turi savo numerį (pvz. #128 arba #6), kolonizavęs ją žaidėjas gali suteikti jai bet kokį pavadinimą. Planetą charakterizuoja apačioje piešinio esanti lentelė, kurioje svarbiausi parametrai (jų, iš esmės, negali keisti, nors yra keletas išimčių) yra planetos dydis (size [S]) ir ištekliai (resources [R]). Žaidimo pradžioje jūs gaunate vieną arba tris planetas. Planetoje jūs turite tam tikrą gyventojų skaičių (population [P]), kuris paauga 8% per ėjimą ir industriją (industry [I]), kuriai reikia nurodyti, ką gaminti.
Apačioje esantis piešinys vaizduoja produkcijos langą, jį galime išsikviesti paspaudę dešinį klavišą ant planetos pagrindinių statistikų (ten kur parašyta "paran0rmal planet Saule (#125)..." ir surašyti S, R, P ir kt.) ir spausdami "Set production":

Populiacija ir industrija sudaro gamybinį potencialą "L" (jis apskaičiuojamas taip: L = 0.25*P + 0.75*I - matote, kad nuo industrijos jis kur kas labiau priklauso), jį naudodami galime gaminti tokią produkciją:
1. Kapitalą (Capital) - tai ta pati industrija "I", bet jeigu "I" viršija gyventojų skaičių "P" arba planetos dydį "S", tai ji pridedama prie rezervinės industrijos "$". Rezervinė industrija - tai savotiškai sandėliuose sustatytos staklės ir mašinos, kurios tik stovi ir neatlieka jokios funkcijos.
2. Medžiagas (Material) - jos rašosi prie raidės "M" ir yra reikalingos statant laivus, jų pagaminamas kiekis priklauso nuo planetos išteklių "R".
3. Technologijas (Research) - jos yra keturių rūšių: Drive (varikliai), Weapons (ginklai), Shields (apsauginis laukas) ir Cargo (pervežimo technologija) - jos tiesiogiai priklauso nuo gamybinio potencialo "L".
4. Laivus (Ship) - lavai gali būti labai įvairūs, bet juos gaminant svarbiausia yra tik jų masė. Kiekviena planeta gali pagaminti fiksuotą masės kiekį, kuris apskaičiuojamas pagal tam tikrą formulę, šią masę Jums visada parodo laivų kalkuliatorius.

Nenoriu nieko praleisti, todėl paaiškinsiu ką reiškia ši eilutė: "paran0rmal planet Saule (#125) @ (18.36 , 132.25)" Paspaudus bet kokią planetą jeigu ji priklauso kuriai nors rasei, tai pirmas žodis - rasės pavadinimas, trečias - planetos pavadinimas, kurį suteikia pats žaidėjas, #125 - jos numeris žvaigždžių kataloge, o toliau - jos koordinatės galaktikos plokštumoje (numeris niekados nesikeičia, o koordinates įmanoma keisti, jeigu konkrečiame žaidime yra nustatyta opcija "Flying planets". Tačiau nepergyvenkit NEWKID to tikrai nebūna - ten žaidžiama standartinėmis sąlygomis, kurias aš ir bandysiu trumpai perteikti jums.) Jeigu planeta nekolonizuota, ir joje niekas negyvena, tokiu atveju ji yra žalios spalvos - tada vietoje rasės pavadinimo rašo "Uninhabited" (liet. negyvenama), o jeigu nei vienas jūsų laivas nėra apsilankęs toje planetoje ir jūs nežinote, kokia ji, tuomet žemėlapyje matote tik pilką tašką, prie kurio parašyta "Unidentified planet #XX".

Nepaaiškinau vienos raidės - "C". Tai kolonistai. Žinote, kad planetos gyventojai auga 8% per ėjimą, tačiau kas atsitinka, kai gyventojai nebetelpa ir viršija planetos dydį S? Jeigu taip vaizdžiai, tai jie kaip žuvys yra sušaldomi ir užkonservuojami :) aštuoni P vienetai yra sukišami į vieną konservą, todėl vienas C vienetas atšildžius atitinka 8 P (o 0.1 C = 0.8 P). Kolonistus mes galime krauti į krovininius laivus kaip krovinį, nes P mes negalime vežti. Tokiu būdu nuskridus į kitą planetą išmetam, tarkim, pora "konservų", jie atšyla ir sudaro mums 16 P vienetų. C kiekis planetoje nėra ribojamas, bet iš jo kaip ir iš rezervinės industrijos - jokios praktinės naudos, nes abu juos reikia "įkinkyti dirbti", o tai galime padaryti suradę tuščią planetą (arba išbombordavę priešą iš jo planetos) bei iškrovę C ir $ (nes industrijos I mes irgi negalime pervežti).

bus daugiau... (tikiuosi=)


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013