Strateginis kompiuterinis žaidimas
GALAXY PLUS
(Galaktika Plius)


Žaidėjo vadovas
Trečiasis lietuviškasis leidimas
(c) Galaxy plus project, 2013

Padėkos

Šiuo norime išreikšti savo padėką:

 • Russiel Wallace - už originalią Galaxy žaidimo idėją
 • Anton Kruglov - už Galaxy+ serverį (šio metu jau nenaudojamą), taisykles, bei visakeriopą paramą kuriant Galaxy+ serverį Lietuvoje
 • ALF bei LIKS - už finansinę bei moralinę paramą
 • Artūrui Lapinskui - už šių taisyklių vertimą
 • Dainiui Vaškeliui - už šių taisyklių konvertavimą į HTML formatą

Taip pat dėkojame visiems, parėmusiems mus morališkai, savo klausimais bei pasiūlymais pagelbėjusiems šiame projekte

Rasa ir Marius


Turinys


Internetu žaidžiami žaidimai

Išradus kompiuterį, netruko atsirasti ir kompiuteriniai žaidimai. Iš pradžių tai buvo tik įprastų žaidimų, tokių kaip šachmatai, Monopolis, kompiuteriniai variantai, kur kompiuteris atliko tik tarpininko vaidmenį. Vėliau programos tobulėjo ir kompiuteriui buvo patikėta žaidybinių situacijų kūrimas ir netgi sprendimų priėmimas. Bet po kurio laiko paaiškėjo, jog kompiuteris nesugeba žaisti taip gerai, kaip gali žaisti žmogus ir jo veiksmus galima nuspėti. Tuomet atsirado žaidimai, kuriuose be kompiuterio dalyvaudavo ir keletas žmonių. žaisti šiuos žaidimus nebuvo labai patogu, nes tekdavo vienu metu susirinkti prie vieno kompiuterio ir ėjimus daryti paeiliui.

Naujas žingsnis žaidimų istorijoje buvo žengtas, atsiradus kompiuterių tinklams ir kompiuteriniam arba elektroniniam paštui (Email). Tada atsirado žaidimai, žaidžiami kompiuteriniu paštu (Play-By-EMail games, PBEM games). Vienoje partijoje dalyvaujantys žmonės gali gyventi skirtinguose miestuose ar net šalyse, o bendravimui pakanka kompiuterio ir elektroninio pašto įrangos.

Kaip tai vyksta? Žmogaus, vedančio žaidimą (GameMaster) kompiuteris ir žaidimo programa, vadinami žaidimo serveriu. Serveris elektroniniu paštu gauna laiškus iš žaidėjų, juos analizuoja ir vėlgi paštu siunčia atsakymus. Iš anksto nustatytu laiku daromi žaidimo ėjimai. žaidėjai ėjimui apmąstyti ir savo įsakymams atsiųsti turi dažniausiai nuo 1 iki 7 parų. Vienu metu serveryje gali vykti kelios ar net keliasdešimt partijų, kiekvienoje būna nuo poros dešimčių iki šimto ar net daugiau žaidėjų. Visa tai priklauso tik nuo žaidėjų.

Šiais laikais, WWW technologijos yra paprastesnės ir dažniau naudojamos už elektroninį paštą (o ir pats elektroninis paštas neretai yra WWW, kaip Gmail ar pan.), todėl "Galaxy Plus - Lithuania" serveris veikia WWW pagrindu, kai ataskaitas pasiimti, įsakymus nusiųsti reikia per WWW, bet tai daugiau smulkmena, neįtakojanti pačio žaidimo ;-)

Galaktika Plius (dar vadinama GALAXY PLUS, GALAXY+, G+) - tai fantastinis strateginis žaidimas, žaidžiamas kompiuteriniu paštu. Kiekvienas žaidėjas yra savo rasės lyderis. žaidimo tikslas - tapti visos Galaktikos valdovu. Galaktika žaidžiama nuo senų laikų. Daugelis šį žaidimą taip pamėgo, jog jį žaisdami praleidžia ištisas valandas. Nors į žaidimo serverį siunčiamos tik kelios ar keliolika įsakymo eilučių, tačiau jų apmąstymui sugaištama didžioji dalis žaidimui skirto laiko. Tačiau žaidėjai bendrauja ne tik su serveriu, bet ir su kitų rasių vadovais, t.y. su kitais žaidėjais. Kiekvienas žaidėjas parenka savo rasei pavadinimą bei susikuria savo ir rasės įvaizdį ir dažniausiai jo laikosi. Tai gali būti garbingi "Žyniai", kuriems yra būdingas įžvalgumas ir gera valia, tai gali būti klastingi "Lapinai", kuriais galima tik atsargiai pasitikėti, tai gali būti negailestingi "Terminatoriai", kurie atvirai pažada nukariauti savo priešų žemes. Tačiau vieniems kita rasė gali būti ramus kaimynas, kitiems - geras draugas, o tretiems galbūt negailestingas priešas ir šis įvaizdis yra kuriamas žaidimo metu. Rasės ketinimai ir pažiūros gali visiškai nesutapti su žaidėjo gyvenimiškom pažiūrom.

Galaktikoje verda ištisas gyvenimas - čia ir draugystės priesaikos ir prakeikimai, padėkos ir neapykantos, meilės žodžiai ir pagalbos malda. Kosminiuose dokuose statomi įvairiausių modelių kreiseriai, fregatos bei naikintuvai, apgyvendinamos negyvenamos bei užkariaujamos priešų planetos, kuriamos sąjungos bei skelbiami karai... Kiekvieną ėjimą Galaktikoje atsitinka daugybė įvykių: atliekami kosminiai skrydžiai, gimsta ir miršta rasės, serveris apdoroja milžinišką laiškų srautą. Tai ir įsakymai, ir diplomatinis paštas, ir raportai apie padėtį Galaktikoje, ir straipsniai į Galaktikos dienraštį "Galaktikos žinios". Tai ašaros ir juokas, viltis ir nerimas, draugystė ir išdavystė. Žaidime dalyvauja plėšikai ir riteriai, puikiosios damos ir beformiai mutantai, vabzdžiai ir drakonai, milžinai ir nykštukai, žmonės ir tolimų planetų gyventojai. Tai Galaktika ir joje rasite visko! Ir jei Jūs nutarėte pabandyti savo jėgas - pasiruoškite įžengti į visai kitą pasaulį. Pasaulį, kuris yra sukurtas tam, kad žmonės galėtų bendrauti naujame, jiems galbūt neįprastame lygmenyje. Pasaulį, kuriame, kaip ir realiame gyvenime, Jūs privalėsite atsakyti už savo sprendimus ir poelgius. Pasaulį, kuriame Jūs galėsite įsigyti draugų ir priešų. Pasaulį, kuris Jums gali tapti antru gyvenimu...


Galaktika

Galaktikos erdvė, kurioje vyksta veiksmas, yra toro paviršius. Paprasčiausia torą įsivaizduoti kaip kvadratą sujungtomis priešingomis kraštinėmis. Galaktikoje yra tam tikras skaičius planetų, o visi kiti astronominiai objektai yra nesvarbūs ir ignoruojami. Kiekviena rasė žaidimo pradžioje turi po vienodą kiekį planetų, o visos kitos planetos negyvenamos. Žaidimo metu galima apgyvendinti negyvenamas planetas ir užkariauti tas, kuriose gyvena kitos rasės. Kiekviena planeta turi savo charakteristikas: dydį ir gamtinius išteklius.

Ilgą laiką standartinėje "Galaxy Plus" partijos pradžioje žaidėjai turėdavo tik po vieną planetą su charakteristikomis 1000, 10. Tokios planetos vadinamos "Namų Pasauliu" arba "Home World" (HW) ir yra ne arčiau kaip per 20 šviesmečių atstumu viena nuo kitos. Siekiant pagreitinti pradinį žaidimo etapą, buvo pasiūlyta startinė pozicija "Trys planetos", kai šalia pagrindinės planetos yra dar dvi, dvigubai mažesnės planetos (500, 10). Šios planetos yra nutolusios nuo pagrindinės planetos 4-5 šviesmečių atstumu, taip pat atstumas tarp jų yra ne mažesnis nei 4 šviesmečiai.

Kitos planetos neturi griežtai iš anksto nustatytų parametrų ir aptinkamos galaktikoje tokiomis proporcijomis:

Planetų tipasDydisGamtiniai ištekliaiDažnis
Super didelės planetos1500-25000-36%
Didelės planetos1000-20001-1018%
Paprastos planetos100-10001-1050%
Mažos, bet pasakiškai turtingos10-5005-2518%
Asteroidai1-100.1-18%

Be to, super didelės planetos gali būti aptinkamos ne arčiau nei 20 švm. nuo HW; didelės - 10 švm.

Šiuo metu standartinė "Galaxy plus" partijos pradžia yra "Trys planetos". Taip pat yra galimos ir kitos pradinio išdėstymo taisyklės, jos nurodomos, registruojantis į partiją.


Matavimo vienetai

Matavimo vienetai žaidime atitinka tikrovę. Atstumai galaktikoje matuojami šviesmečiais. Kiekvienas gyventojų vienetas reiškia 10 milijonų žmonių ir kiekvienas vienetas prekių, žaliavų ir pan. reiškia 10 milijonų tonų. Kiekvienas žaidimo ėjimas atitinka vienus Galaktikos gyvenimo metus. Dažniausiai vietoj realių skaičių nurodymo daug patogiau naudotis sąvoka "matavimo vienetas". Pavyzdžiui: "5 masės vienetai" arba "10 gyventojų vienetų".


Žaidimo procesas

Visas žaidimo procesas padalintas į ėjimus, kurie, savo ruožtu, taip pat padalinti į du besikeičiančius procesus: "ėjimo vykdymas" ir "naujo ėjimo laukimas". Taip pat egzistuoja sąvoka "Dabartinė padėtis", kuri atitinka dabartinę padėtį Galaktikoje (kas ko ir kiek turi, kas ką veikia, kur kokie laivai skrenda ir pan.). Laikoma, kad "ėjimo vykdymas" - tai procesas, kuriam nereikia laiko ir sąlyginai įvyksta akimirksniu. Šiuo momentu vyksta veiksmas galaktikoje, t.y. vykdomas gamybos procesas planetose, vyksta mūšiai tarp priešiškų rasių laivynų ir laivų judėjimas nuo vienos planetos prie kitos (smulkiau žr. "Veiksmų seka"). Procesas "ėjimo vykdymas" vyksta reguliariai iš anksto nustatytu laiku, žinomu visiems žaidimo dalyviams. Šis procesas bagiasi ataskaitų su informacija apie rasių būklę šiuo ėjimu išsiuntimu žaidėjams. Po to prasideda procesas, vadinamas "naujo ėjimo laukimu". Šis procesas skirtas žaidėjų komandų siuntimui ir tuo pačiu žaidimo būklės keitimui. Kai tik įsakymas pasiekia serverį, apdorojamos visos komandos, esančios tame įsakyme (jeigu tiktai įsakyme nenurodyta, kad šis įsakymas turi buti atidėtas ir įvykdytas velesniu ėjimu). Kiekviena komanda gali tiktai pakeisti veiksmo kryptį (pavyzdžiui, gamybos tipą planetoje), bet ji negali šio veiksmo įvykdyti. Taip, pavyzdžiui, galima duoti laivo statymo komandą, bet jis bus statomas tik eilinio ėjimo vykdymo metu. Arba galima įsakyti pasiųsti kur nors laivus, bet jie išskris irgi tik ėjimo vykdymo metu. Tačiau dauguma komandų, tokių kaip taikos arba karo paskelbimas (žr. komandas "A" ir "W"), naujų laivų tipų sukūrimas (žr. komandą "D"), planetų pavadinimų pakeitimas (žr. komandą "N"), transportinių laivų pakrovimas ir iškrovimas (žr. komandas "L" ir "U") ir pan., nesąlygojančių aktyvių veiksmų, nedelsiant duoda rezultatus. "Naujo ėjimo laukimo" metu taip pat galima siuntinėti diplomatinius laiškus kitoms rasėms. Tam, kad patogiau būtų planuoti savo veiksmus, visi ėjimai numeruojami.

Žaidimas prasideda "ėjimo vykdymu", kuriam priskiriamas numeris nulis. Šio ėjimo metu ir sukuriama visa galaktika (erdvėje išdėstomos planetos, žaidėjai gauna savo planetas ir t.t.). Po to visiems dalyviams pateikiamos ataskaitos su informacija apie jų pradinę padėtį. Gavęs tokią ataskaitą, kiekvienas žaidėjas turi atidžiai ją išstudijuoti ir sudaryti savo rasės raidos planą. Svarbu paminėti, kad nuo ataskaitų su N numeriu išsiuntinėjimo momento iki ataskaitų su N+1 numeriu išsiuntinėjimo tęsiasi ėjimas numeris N (arba vyksta "naujo ėjimo, kurio numeris N+1, laukimas"). Kitaip tariant, ėjimas - tai naujos padėties Galaktikoje kūrimas (vykdant žaidėjų įsakymus) ir sekančio ėjimo laukimas.

Pilnesniam supratimui pateiksim serverio darbo pavyzdį:

 • visiems žaidejams išsiunčiamos ėjimo nr. N ataskaitos (prasidėjo ėjimas nr. N);
 • priimami įsakymai, laiškai, naujienos iš žaidėjų; gavus atitinkamas komandas, išsiuntinėjami rasės būklės pakeitimo patvirtinimai, diplomatinis paštas, naujienos ir pan. (tęsiasi ėjimas nr. N - vyksta "naujo ėjimo laukimas");
 • vykdomas ėjimas nr. N+1 (Vyksta procesas "N ėjimo vykdymas")
 • visiems žaidėjams išsiunčiamos ėjimo nr. N+1 ataskaitos (prasidėjo ėjimas nr. N+1).


Skaitiniai dydžiai

Visi skaičiai, naudojami komandose ir ataskaitose, pateikiami iki dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Kadangi visi skaičiavimai vyksta didesniu tikslumu, tai gaunami rezultatai suapvalinami. Apie tikslius skaičius galima kalbėti tik tuo atveju, jeigu turima galvoje skaičius, žaidėjų naudojamus įsakymuose, planetų koordinates, planetų charakteristikas ir laivų technologijas. Visais kitais atvejais galima kalbėti tik apie apytikslias reikšmes. Pavyzdžiui, jeigu ataskaitoje yra skaičius 2.00, tai gali reikšti, kad iš tikrųjų šis skaičius gali svyruoti nuo 1.995 iki 2.005.


Pavadinimai

Taip pat kaip ir rasės, laivų tipai ir planetos turi savo pavadinimus. Visų trijų kategorijų pavadinimai negali būti ilgesni nei 20 simbolių. Simboliais gali būti lotyniškos raidės, skaičiai ir pabraukimo ženklas. Simboliai ',' (kablelis), '@' (komercinė A) ir ' ' (tarpas), sutinkami pavadinimuose, automatiškai bus pakeisti simboliu '_' (pabraukimas). Be to, laivų pavadinimuose negali būti naudojamas žodis "research". Laivai taip pat negali vadintis "capital" ir "materials". Laivynų pavadinimai negali būti sveiki skaičiai. Jeigu laivui išrinkot pavadinimą, tokį kaip standartinių technologijų pavadinimai ("DRIVE", "WEAPONS", "SHIELDS" arba "CARGO"), tai tokių laivų pastatymui gamybos komandoje (žr. komandą "P") prieš laivo tipo pavadinimą reikia naudoti žodį "SHIP", nurodantį, kad reikia gaminti būtent tokio tipo laivus, o ne technologijas su tokiais pačiais pavadinimais.

Žaidimo pradžioje visos negyvenamos planetos turi unikalius pavadinimus. Po planetos kolonizavimo galima pakeisti jos pavadinimą. Jūs taip pat galite iš karto pakeisti Jūsų pirmosios planetos pavadinimą, kad ji atrodytų labiau intriguojančiai. Vietoj tarpų galima naudoti simbolį '_' (pabraukimas). Pavyzdžiui, Home_World. Planetas komandose galima nurodyti ne tik jų vardais, bet ir numeriais. Planetos numeris viso žaidimo metu nesikeičia ir lieka toks pat, nepriklausomai nuo dabartinio simbolinio planetos pavadinimo. Tam reikia prieš planetos numerį pridėti simbolį '#'. Pavyzdžiui:

  planeta numeris 132:
  #132

  planeta MegaWorld:
  MegaWorld

Pavadinimuose negalima naudoti rusiškų ar lietuviškų raidžių bei specialių simbolių.


Gamyba

Kiekviena apgyvendinta planeta turi apibrėžtą gamybinį potencialą (nemaišyti jo su pramone!). Jis negali viršyti planetos gyventojų skaičiaus, bet gali būti ir mažesnis. Gamybinis potencialas apibūdina planetos gamybinį pajėgumą ir susideda iš gyventojų gamybinio pajėgumo ir pramonės gamybinio pajėgumo. Žaidimo pradžioje Jūs valdote vieną planetą su gamybiniu potencialu 1000. Tai reiškia, kad kiekvieną ėjimą Jūs disponuojate 1000 gamybinių vienetų, kuriuos Jūs galite priversti dirbti taip, kaip Jums patinka. Kiekviena planeta per vieną ėjimą gali gaminti tik vieno tipo produktą. Jeigu Jūsų planeta turi 500 pramonės ir 1000 gyventojų vienetų, tai tokia planeta per vieną ėjimą gali pagaminti apie 625 vienetus produkcijos. Kitaip tariant - Jūsų planetos gamybinis potencialas - 625 gamybiniai vienetai. Gamybos vienetų (arba gamybinių vienetų) skaičius apskaičiuojamas taip:

  Gamyba = pramonė * 0.75 + gyventojai * 0.25

Gamybos vienetai gali būti naudojami žaliavų gavybai, laivų statybai, pramonės gamybai arba naujų technologijų tyrinėjimui.


Technologijos

Jūs pradedate žaidimą su technologiniu lygiu 1 šiose srityse: Varikliai (Drive), Ginklai (Weapons), Apsauga (Shields) ir Krovinių_Pervežimai (Cargo). Šie lygiai gali būti padidinti vykdant tyrinėjimus. Tam, kad technologinį lygį padidinti vienetu, reikia sunaudoti 5000 gamybinių vienetų. Tačiau galimi ir daliniai indėliai - jie iškart tampa naudingais. Jeigu Jūs sunaudojot 500 vienetų tyrinėjimams Ginklų srityje, Jūsų technologinis lygis toje srityje padidės viena dešimtąja ir tai nedelsiant atsispindės laivų statyboje - nebūtina laukti, kol lygis padidės vienetu. Laivas pastatymo momentu įgyja tokius technologinius lygius, kokius Jūs turėjote tuo momentu. Kitaip sakant, laivai statomi su technologiniais lygiais, kokius turėjo ta rasė laivo pastatymo išvakarėse. Jau pastatytų laivų technologinius lygius galima atnaujinti su laivo modernizavimo komandos pagalba (žr. komandą "X"). Siekiant išvengti apskaičiavimo netikslumų, laivai gauna technologinius lygius, suapvalintus iki dviejų skaičių po kablelio. Todėl ataskaitose visada nurodomi tikri laivų technologiniai lygiai.


Mokslai

Jūs galite apjungti technologijas į mokslus. Mokslas - tai tyrinėjimų kryptis, kurią sudaro keturios pagrindinės technologijos, paimtos Jūsų nustatytu santykiu. Atliekant tyrimus šio mokslo srityje, produkcijos vienetai, naudojami tyrimams, yra proporcingai paskirstomi kiekvienai technologijai tirti.

Pavyzdžiui, Jūs nustatėte mokslą, kurio pavadinimas "First Step" ir kuris susideda iš 10 dalių Variklių technologijos, 5 dalių Ginklų technologijos, 30 dalių Apsaugos technologijos ir 0 dalių Krovinių_Pervežimo technologijų. Tada Jums tyrinėjant tokį mokslą 22% visų planetos gamybinių vnt. bus sunaudojami tyrinėjimams Variklių srityje, 11% - Ginklų ir 67% - Apsaugos technologijai. Tokiu būdu per vieną ėjimą vienoje planetoje Jūs galite pakelti iškart kelių technologijų lygius.


Žaliavos

Norint ką nors pagaminti, reikia turėti ne tik gamybos vienetų, bet ir žaliavų. Žaliavos atitinka tokias medžiagas kaip lakštinis plienas, varinė viela, mediena, nafta, naudojama plastmasių gamybai ir pan. Kiekviena planeta gali turėti žaliavų atsargas, kurias galima naudoti. Jeigu tokių atsargų nėra, dalis gamybinių pajėgumų bus orientuota žaliavų gavybai.

Pavyzdžiui, Jūs planetoje nustatėte gaminti kosminius laivus. Jeigu Jūs neturite žaliavų atsargų, žaliavos bus pagamintos automatiškai (kosminio laivo pastatymui reikia žaliavų kiekio, lygaus statomo laivo masei). Šis procesas jums nematomas, vienintelis pastebimas dalykas - kad gamybos procesas bus lėtesnis, nei Jūs laukėte. Kitaip sakant, laivo pastatymui bus naudojama tiek gamybinių vienetų, kiek jų turi planeta, minus gamybinių vienetų skaičius, sunaudojamas žaliavų, reikalingų laivo pastatymui, gavybai. Todėl negalima neatkreipti dėmesio į tai, kad statant laivą ne visi gamybiniai vienetai betarpiškai dalyvaus laivo statyme, dalis iš jų bus naudojami trūkstamų žaliavų gavybai. Praktiškai ši sąlyga yra viena iš svarbiausių projektuojant laivą, kadangi ji tiesiogiai nustato duotojo tipo laivų pastatymo laiką esamoje planetoje.

Dar viena priežastis, kodėl Jums reikia kažką žinoti apie žaliavas yra ta, kad kai kurios planetos labiau tinkamos gamybai, nei kitos. Kiekviena planeta turi Gamtinių Išteklių Rodiklį, kuris parodo, kiek ši planeta turtinga metalais, anglimi, nafta ir kt. Planetos su aukštesniu rodikliu reikalauja mažesnių žaliavų gavybos sąnaudų. Rodiklis svyruoja diapazone nuo 0.1 iki 25, vidutinė reikšmė - 1.5. Jūsų pirmojoje planetoje šis rodiklis yra 10, kas reiškia, kad kiekvienas gamybos vienetas gali pagaminti 10 žaliavų vienetų. Planeta su žaliavų rodikliu 0.1 iš kiekvieno gamybos vieneto gali pagaminti tiktai 0.1 žaliavų vieneto. Taigi, jeigu Jūs kolonizuojate planetas su žemu gamtinių išteklių rodikliu, Jums verta gaminti žaliavas planetose su aukštu šiuo rodikliu ir po to pervežti jas į kitas planetas, kad žaliavų gavybai nebūtų sunaudojamas didelis gamybinių vienetų skaičius. žaliavų kiekį planetoje galima padidinti ir išmontavus laivus, kurie yra planetoje (žr. komandą "K"). Šiuo atveju kiekvienas išmontuojamo laivo masės vienetas paverčiamas vienu žaliavų vienetu.


Gyventojai

Kiekvieną planetą apibūdina jos "Dydis". Jis charakterizuoja ne tik planetos fizinį dydį, bet ir sąlygoja kalnų, dykumų ir vandenynų buvimą, klimatą ir t.t. bei nusako maksimalų skaičių gyventojų, galinčių gyventi šioje planetoje. Planetos gyventojų skaičius negali šio Dydžio viršyti, bet gali būti mažesnis. Jūsų pirmoji planeta turi dydį ir gyventojų skaičių lygius 1000. Planetos gyventojų skaičius kiekvieną ėjimą padidėja 8%. Jei gyventojų skaičius, viršija planetos dydį, jų dalis paverčiama į kolonistus. Reikia atminti, kad mažas planetos gyventojų kiekis riboja pramonės augimą, kadangi pramonės vienetų skaičius negali viršyti gyventojų skaičiaus.


Kolonistai

Kiekvieni 8 gyventojų vienetai, viršijantys planetos dydį, automatiškai paverčiami kolonistų vienetu. Šie gyventojai saugomi konteineriuose žemoje temperatūroje. Jeigu kolonistai pervežami į kitas planetas, kuriose dar yra vietos gyventojams, jie automatiškai atšildomi ir prisijungia prie planetos gyventojų. Tokiu būdu gali būti apgyvendintos negyvenamos planetos. Iš kiekvieno kolonistų vieneto vėl gaunami 8 gyventojų vienetai. Šiuolaikinis mokslas įgalina užšaldyti ir atšaldyti kolonistus be jokių gamybinių ar materialinių išlaidų.


Pramonės gamyba

Planetos gamybinis lygis (pramonė) gali būti padidintas gaminant pačią pramonę. Pramonė suprantama kaip gamybos įrankiai: prietaisai, kompiuteriai, transportas ir t.t. Vieno pramonės vieneto gamybai reikia 5 gamybos vienetų ir vieno žaliavų vieneto. Jeigu planetoje nustatyta pramonės gamyba ir planetos gamybinis lygis mažesnis nei gyventojų kiekis, tai gamybinis lygis padidėja. Priešingu atveju pramonės perteklius kaupiamas. Sukauptą pramonę galima pervežti į kitas planetas. Pervežant pramonę į planetas, kuriose gamybinis lygis žemesnis už gyventojų skaičių, ji bus pridėta prie planetos gamybinio potencialo ir jis padidės. Taip vyksta kolonizuojamų planetų vystymas ir sukuriamas gamybinis potencialas.


Laivų konstravimas

"Galaktika" leidžia Jums kurti nuosavus kosminių laivų tipus. Tam, kad sukurti laivo tipą, Jums reikia jį pavadinti ir nustatyti sekančius parametrus:

Variklis(Drive)- hipervariklio galingumas
Ginkluotė(Arnament)- nešamų patrankų skaičius
Ginklai(Weapons)- patrankų galingumas
Apsauga(Shields)- apsauginio lauko generatoriaus galingumas
Triumo_dydis(Cargo)- krovininių skyrių tūris

Štai keli laivų tipų pavyzdžiai:

PavadinimasDAWSC
Drone10000
Fighter11110
Gunship42240
Destroyer61840
Cruiser15115150
Battle_Cruiser30310300
Battleship25130350
Battle_Station603301000
Orbital_Fort03301000
Space_Gun01100
Freighter800210
Megafreighter802230100

Pastaba. Aukščiau paminėti laivų tipai - tiktai pavyzdys. Iš tikrųjų žaidimo pradžioje nė viena rasė neturi nei vieno iš anksto suprojektuoto laivo tipo. Prieš duodant planetoms įsakymą gaminti laivus (žr. komandą "P"), reikia suprojektuoti reikalingus laivų tipus (žr. komandą "D").

Dydis Ginkluotė būtinai turi būti sveikas skaičius, visi kiti gali būti trupmeniniai. Tačiau jie turi būti lygūs 0 arba ne mažiau nei 1. Pavyzdžiui, laivas gali turėti Apsaugą 1.5, bet negali 0.5. Suprantama, visi dydžiai negali būti nuliais visi kartu, o taip pat dydžiai Ginkluotė ir Ginklai turi būti arba abu nuliai arba abu ne nuliai. Šių skaičių duodamo efekto supratimui žiūrėkite skyrius "Judėjimas", "Kroviniai" ir "Kautynės".


Laivų statymas

Planetoje Jūs galite nustatyti tam tikro tipo laivų gamybą. Laivo pastatymui reikia sunaudoti po 10 gamybinių vienetų kiekvienam laivo masės vienetui, o taip pat - žaliavų kiekį, lygų statomo laivo masei . Laivo masė be ginkluotės lygi Varikliai + Apsauga + Triumo_Dydis, kurie nurodyti projektuojant laivą. (Taip laivo Freighter iš sąrašo, pateikto aukščiau, masė yra 20 vienetų). Laivo su viena patranka masė yra Varikliai + Ginklai + Apsauga + Triumo_Dydis. (Taip laivo Cruiser iš to pačio sąrašo masė lygi 45 vienetams). Laivams, turintiems kelias patrankas, pirmosios patrankos masė yra lygi Ginklams, o kiekviena kita patranka po pirmos prideda pusę Ginklų masės (t.y. tos patrankos galingumo). (Pvz. laivo Gunship iš sąrašo masė yra 11 vienetų).

Jei Jūsų pirmoji planeta gamina Drones iš aukščiau pateikto sąrašo, ir joje egzistuoja žaliavų atsargos, vadinasi, Jūs galite pagaminti 100 tokių laivų (jeigu žaliavų atsargų nėra, tai bus pagaminta truputį daugiau nei 99 laivai). Tačiau Jeigu Jūs gaminsite Battleship, tai galėsite pagaminti tik vieną ir vieną devintąją laivo per ėjimą. Po pirmo ėjimo vienas laivas bus pilnai pastatytas ir 1/9 bus gamybos stadijoje. Po antro ėjimo 2 laivai suksis planetos orbitoje ir 2/9 laivo bus neužbaigta. Jeigu Jūs po to pakeisite gamybą, šitos 2/9 laivo bus išmontuotos ir pridėtos prie žaliavų atsargų. žaliavų atsargos padidės lygiai tiek, kiek žaliavų buvo sunaudota statant tas 2/9 laivo dalis. Gamybos vienetai, kurie buvo panaudoti statant patį laivą bus prarasti visam laikui kaip nenaudingas darbas.

Kaip matote, akivaizdu, kad ekonomiškiausias statymo būdas yra toks, kai statomo laivo masė yra kartotinė (arba apytikriai kartotinė) masei, kurią per vieną ėjimą gali pastatyti duota planeta. Pavyzdžiui, planeta su pramone 1000,ištekliais 10 ir be žaliavų atsargos per vieną ėjimą gali pagaminti 99.0099 vienetus laivo masės. Lengva pastebėti, kad protingiausia tokioje planetoje statyti laivus, kurių masės yra: 99.00, 11.00, 198.01 arba 297.02. Ir visiškai nenaudinga, nors, aišku, galima, statyti laivą su mase 140.


Laivų grupės

Vėlesniose žaidimo stadijose Jūs galite turėti šimtus ir netgi tūkstančius laivų, kuriuos labai nepatogu vardinti pavieniui. Dėl to laivai vienijami į grupes. Grupę sudaro tam tikras vienodo tipo laivų skaičius, kuris yra vienoje vietoje, perveža vienodą kiekį to paties tipo krovinio, priklauso tam pačiam arba nepriklauso jokiam laivynui ir turi tokius pačius technologijų lygius. Šis paskutinis punktas ypač svarbus, kadangi laivo efektyvumas priklauso nuo jo technologijų lygio. Neturintys kokio nors komponento laivai žymimi kaip turintys technologinį lygį 0 šiam komponentui, t.y. neginkluoti laivai visada turi Ginkluotės lygį 0. Tokiu būdu dvi viskuo vienodos grupės gali būti sujungtos į vieną. Grupių sujungimas vyksta automatiškai prieš kiekvieno ėjimo pradžią arba pagal komandą "J" be parametrų. Todėl visos komandos skirtos darbui su laivų grupėmis. Jūs galite pakrauti ištisas laivų grupes kroviniu, pasiųsti jas į kitą planetą, perduoti kitai rasei ir pan. vienos komandos pagalba.

Sakykim, Jūs turite 10 laivų vienoje grupėje ir norite 8 iš jų pakrauti ir išsiųsti į kitą planetą. Iš pradžių Jums būtina išskirti tuos 8 laivus į atskirą grupę, po to šią naują grupę pakrauti ir pasiųsti ją į paskirties vietą (arba galima pakrovimo komandoje nurodyti pakraunamų laivų skaičių, tada šitų laivų išskyrimas į atskirą grupę įvyks automatiškai). Tačiau Jums būtinai reikia atlikti visus šiuos veiksmus per tą patį ėjimą, kadangi šitos dvi grupes bus automatiškai sujungtos į vieną ėjimo pabaigoje. Kai Jūs išskiriate grupę, ji gauna maksimalų numerį. Jei prieš tai pateiktame pavyzdyje Jūs jau turite 15 grupių, tai nauja gaus numerį 16. Jeigu tame pačiame pavyzdyje Jūs norite paprasčiausiai pasiųsti 8 grupės laivus į kitą planetą, jums reikia naudoti 8 laivų išsiuntimo komandą - kompiuteris pats automatiškai išskirs naują grupę. (Laivų grupės išsiuntimo komandoje galima nurodyti siunčiamų laivų skaičių. Jeigu Jūs nurodysite daugiau, nei yra grupėje, tai bus priimta, kaip visų grupės laivų išsiuntimas. Taip pat jeigu Jūs norite pasiųsti visą grupę, galite nurodyti 0 vietoj išsiunčiamų laivų skaičiaus arba nenurodyti skaičiaus visai). Jeigu Jūs nurodote išskirti naują laivų grupę iš jau egzistuojančios tame pačiame įsakyme, tai patogu vietoj naujos grupės numerio skaičiavimo naudoti žodį "max". Vietoj jo automatiškai bus įstatytas didžiausias grupės numeris.

Žodį "max" galima naudoti vietoj paskutinės grupės numerio bet kokioje komandoje, reikalaujančioje grupės numerio nurodymo. Jis bus automatiškai pakeistas į Jūsų paskutinės grupės numerį.


Laivų perdavimas kitoms rasėms

Žaidimo metu galima perdavinėti laivų grupes kitoms rasėms. Išimtis yra tie atvejai, kai rasė, kuriai norima perduoti laivų grupę, jau turi laivo tipą tokiu pavadinimu ir kitokiomis charakteristikomis. Tada sėkmingam laivų perdavimui reikia pakeisti perduodamų laivų tipo pavadinimą ir dar kartą pakartoti perdavimo komandą.

Tuo atveju, kai perduodamai laivų grupei prieš tai buvo duotas įsakymas išskristi, bet ėjimas dar neįvyko ir laivai dar nespėjo įeiti į hipererdvę, gaunanti laivus rasė negalės atšaukti laivų išsiuntimo įsakymo arba jį pakeisti. Šiuo atveju laivai bus "Transfer_State" būklėje iki ėjimo pradžios.

Jeigu perduodama visa grupė, tai numeris Jūsų grupių sąraše, kuris priklausė perduotai grupei, bus rezervuotas ir neprieinamas naudojimui iki pat vienodų laivų grupių suvienijimo momento (žr. "Veiksmų seka" ir komandą "J").


Laivų modernizavimas

Laivai statomi su technologiniais lygiais, kuriuos turėjo rasė ėjimo pradžioje (kitaip sakant, jie įgis praėjusio ėjimo technologijos lygius). Tačiau tarp ėjimų galima laivus modernizuoti. Šis procesas prasideda iškart ir negali būti atšauktas arba pakeistas, kadangi modernizavimo metu reikia keisti gyvybiškai svarbius laivų mazgus ir agregatus. Todėl modernizuojami laivai negali būti pasiųsti į kitas planetas, taip pat jiems negalioja krovininiai maršrutai. Ataskaitoje laivai, kurie yra modernizavimo stovyje, turi "Upgrade" statusą. Tačiau modernizavimo procesas baigiasi tik ėjimo pabaigoje ir atnaujinti laivai visą ėjimą negali dalyvauti kariniuose veiksmuose, tačiau jie įrašomi į mūšio stebėtojų sąrašą (todėl nereikia nustebti, kad kai kurie laivai, nors įrašyti į mūšio stebėtojų sąrašą, mūšyje nedalyvavo). Jie taip pat negali judėti iki pat sekančio ėjimo pradžios. Šitie laivai galės dalyvauti kariniuose veiksmuose tik kito ėjimo pradžioje. Norint modernizuoti laivų grupę, reikia, kad ji būtų vienoje iš Jums priklausančių planetų. Laivai iš šitos grupės bus atnaujinami pagal Jūsų dabartines technologijas (jeigu jie jau turi Jūsų naujausius technologinius lygius, tai nieko neįvyks). Galima ir apriboti technologinius lygius, iki kurių laivai bus modernizuojami, uždavus technologijų lygį, iki kurio vyks modernizacija. Savaime aišku, laivų atnaujinimas turi savo kainą. Laivo modernizavimo kaina yra lygi dalinei to laivo pastatymo kainai. Pavyzdžiui, jeigu laivas turi technologijas lygias 2/3 reikalingų technologijų, tai jo modernizacijos kaina bus lygi 1/3 naujo laivo pastatymo. Šito proceso efektyvumas bus didesnis, nei naujo laivo pastatymas, kadangi laivo atnaujinimui nereikia žaliavų. Tiksli vieno laivo bloko modernizavimo kainos formulė atrodo taip:

  (1-esama_laivo_technologija/reikalinga_technologija)*10*bloko_masė

Lengva pastebėti, kad kuo didesnis skirtumas tarp esamos laivo ir norimos technologijų, tuo didesnė ir laivo modernizavimo kaina. Jeigu laivų modernizavimo komandoje parametras <laivų_skaičius> praleistas (arba lygus 0), tai pilnai modernizuota bus tiek grupės laivų, keliems užteks planetos gamybinių vienetų. Jeigu šis parametras nurodytas, tai bus pilnai modernizuotas laivų skaičius, ne didesnis už nurodytą. Tuo atveju, kai planetos pajėgumų neužtenka pilnam netgi vieno laivo modernizavimui, tai nurodytos to laivo technologijos padidinamos tiek, kiek galima (jeigu atliekamas kompleksinis atnaujinimas, tai visos laivo technologijos pakeliamos proporcingai atitinkamų laivo komponentų masei). Tokiu būdu laivus galima modernizuoti kelis ėjimus, kiekvieną ėjimą nurodant modernizavimo komandą. Savaime suprantama, kad gamybiniai vienetai, panaudoti laivų atnaujinimui, visą šį ėjimą nedalyvaus planetos gamybiniame procese. Taigi, jeigu planetos gamybinių vienetų neužtenka pilnam nurodytos laivų grupės modernizavimui, naudojama visa planetos gamybinių vienetų atsarga ir ji jau negalės ką nors gaminti visą ėjimą. (Laisvų planetos gamybinių vienetų, kurie dalyvaus gamybiniame procese, skaičių galima sužinoti iš ataskaitos, kurioje yra tos planetos informacija. Parametras "L" nurodo laisvų gamybinių vienetų skaičių). Po pilno laivų modernizavimo likę gamybiniai vienetai nebus panaudoti vieno laivo daliniam atnaujinimui, bet bus skirti tolesniai gamybai toje planetoje. Pavyzdžiui, jeigu norima modernizuoti Cruiser tipo laivą su visomis vienetinėmis technologijomis iki technologijų 2.0, tai pilnam tokio laivo modernizavimui reikės 225 gamybinių vienetų. Sakykime, grupė 1 iš 10-ies Cruiser tipo laivų su visomis vienetinėmis technologijomis yra planetoje su 1000 gamybinių vienetų, o visi dabartiniai rasės techniniai lygiai yra 2.0. Tada komanda

  X 1 ALL 5

padidins visas technologijas iki 2.0 tiktai 4-iems laivams, išskyrus juos į naują grupę. Tuo pačiu metu planetoje liks 100 nepanaudotų gamybinių vienetų, kuriuos galima bus panaudoti daliniam vieno iš likusių su senomis technologijomis laivų atnaujinimui.

Jeigu būtina atnaujinti ne visus laivų blokus, tai modernizavimą galima atlikti kelių komandų pagalba. Pavyzdžiui, Variklių ir Apsaugos atnaujinimui reikia duoti tokias komandas:

  X 1 DRIVE
  X 1 SHIELDS

Šiuo atveju grupėje su numeriu 1 iš pradžių bus atnaujintas variklių, o po to apsaugos blokai.


Laivų išmontavimas

Pastatyti laivai gali būti išmontuoti (žr. komandą "K"). Laivai bus išardyti į sudedamąsias dalis ir prie planetos, kurioje tie laivai yra, žaliavų atsargų bus pridėta išardomų laivų masė. Jeigu laivai turėjo kokį nors krovinį, tai prieš laivų išmontavimą jis bus iškrautas toje planetoje (išskyrus tuos atvejus, kai kolonistai turės būti iškrauti svetimoje planetoje). Savaime suprantama, kad išmontuoti laivus galima tik tuo atveju, jeigu jie yra kokioje nors planetoje.


Laivynai

Laivynai gali būti sudaryti iš įvairių tipų laivų grupių. Kitaip sakant, laivynas - tai laivų grupių grupė. Laivynams taikomos tokios pačios judėjimo komandos kaip ir paprastoms laivų grupėms. Skirtingai negu atskiros laivų grupės, grupės, įeinančios į laivyno sudėtį, nejuda nustatytais krovininiais maršrutais. Laivyno greitis lygus pačios lėčiausios grupės, įeinančios į tą laivyną, greičiui. Laivų, įeinančių į laivyno sudėtį, pakrovimas ar iškrovimas gali įtakoti tik laivyno greitį. Išskiriant kokį nors laivų kiekį iš grupės, įeinančios į laivyno sudėtį (žr. komandą "B"), tie išskirti laivai neįeis į laivyno sudėtį. Laivynas egzistuoja iki tol, kol jo sudėtyje yra bent viena laivų grupė. Tarp laivynų gali vykti grupių perdavimai. Taip pat laivynai gali būti sujungiami į vieną, bet tik tuo atveju, jei tie laivynai yra toje pačioje planetoje.


Judėjimas

Į kosminius laivus montuojamas hipervariklis, kurio efektyvumas lygus Variklių galingumui, padaugintam iš esamo Variklių bloko technologinio lygio. Laivai su variklio galingumu 0 visam laikui liks planetos, kurioje jie buvo pastatyti, orbitoje. Tačiau tai dar nereiškia, kad tokių laivų statyti negalima, priešingai - tai labai puikus būdas apginti planetas. Laivai per vieną ėjimą nuskrenda skaičių šviemečių, lygų variklio efektyvumui padaugintam iš 20 ir padalintam iš "Pilnos laivo masės". "Pilna laivo masė" reiškia paties laivo masę plius pervežamo krovinio masę. ("Pervežamo krovinio masė" skiriasi nuo paprastos "krovinio masės" tuo, kad "krovinio masė" - tai bendras krovinio vienetų skaičius, o "pervežamo krovinio masė" - tai bendras krovinio vienetų skaičius padalintas iš Krovinių Pervežimo technologijos lygio, t.y. mažesnis dydis). Taigi, transportai juda greičiau, kai jie neveža krovinio. Verta pastebėti, kad jeigu Variklio technologija žema, tai dideliuose laivuose turi būti galingi Varikliai, priešingu atveju jie bus labai lėti. Patys greičiausi laivai gali judėti greičiu:

  20*Variklių_technologijos_lygis

Fizikos dėsniai, kuriems paklūsta laivai, keliaujantys per hipererdvę, skelbia, kad judėti galima tik nuo vienos didelės masės prie kitos. Tai reiškia, kad Jūs galite siųsti laivus tiktai nuo vienos planetos prie kitos. Negalima pasiųsti laivo į kokį nors tašką erdvėje. Kai laivai yra hipererdvėje, jie jau negali pakeisti kurso, grįžti atgal, netgi sumažinti greičio ar ką nors užpulti. Taigi, jei Jūs pasiuntėte stambų laivyną pulti priešo planetos, ir šis laivynas spėjo įeiti į hipererdvę, o Jūs netikėtai pastebėjote, kad planeta taip patikimai apginta, kad Jūsų laivynas su ja nesusitvarkys, tai jau nieko nepadarysi: Jūsų laivyno išgelbėti nepavyks. Bet jeigu Jūs tik išsiuntėte įsakymą apie laivų pasiuntimą, bet pats ėjimas dar neįvyko, tai iki ėjimo pradžios Jūs galite pakeisti laivų skridimo tikslą ar net juos grąžinti atgal (vietoj paskirties planetos nurodydami tą planetą, iš kurios buvo pasiųsti laivai. Šiuo atveju laivai grįš į planetos orbitą ir niekur neišskris).

Išimtį iš bendrų laivų greičių skaičiavimo taisyklių sudaro laivai, įeinantys į kokio nors Jūsų suformuoto laivyno sudėtį. Šiuo atveju, nežiūrint į laivų galimybes, jų greitis bus lygus pačios lėčiausios to laivyno grupės greičiui.

Skridimas nuo vienos planetos iki kitos užtruks tiek laiko, kiek reikia skrendančiai grupei, kad įveiktų šį atstumą.

Nuo rasės variklių technologijos taip pat priklauso ir laivų skraidymo zona (maksimalus laivo nuotolis nuo savų planetų). Bet koks laivas gali nuskristi į bet kurią planetą, kuri yra ne toliau negu

  40*Variklių_technologijos_lygis

nuo artimiausios savos planetos.

Šita taisyklė veikia ir laivus, perduodamus kitoms rasėms. Jeigu perduodamas laivas yra toliau negu gali nuskristi rasė, kuriai jį perdavė, tai jis arba liks ten, kur buvo perdavimo metu (arba tęs savo skrydį, jei perduotas skrydžio metu), arba galės būti pasiųstas į planetą, kuri yra rasės-šeimininko skridimo zonoje. Jeigu rasė nebeturi nė vienos planetos, tai visi laivai liks dabartinėse planetų orbitose.

Laivų aptikimas hipererdvėje yra gana sudėtingas užsiėmimas. Aišku, Jūsų administracinis aparatas saugos visų Jūsų laivų įrašus, ir Jūs bet kuriuo metu galėsite sužinoti kur jie yra ir kur skrenda. Tačiau tikslaus kitų rasių laivų buvimo vietos erdvėje nustatymo įranga, reikalaujanti didelio aptarnaujančio personalo, nustato tik masės centrą ir gali pagauti tiktai bendrą svetimų laivų padėtį erdvėje. Praktiškai šitos įrangos pagalba Jūs galite gauti svetimų laivų judėjimo kryptį ir greitį, bet tik tuo atveju, kai jie skrenda į vieną iš Jūsų planetų. Visais kitais atvejais Jūs galite gauti tik svetimų grupių, judančių hipererdvėje ne toliau kaip

  30*Jūsų_Variklių_technologijos_lygis

nuo artimiausios planetos, priklausančios Jums, masių centro koordinates. Tačiau Jūs negalėsite nustatyti nei krypties, nei paties svetimų laivų išsiuntimo fakto, kol laivai neįeis į hipererdvę. Laivai, esantys už matomumo zonos ribų, Jūsų ataskaitose nebus matomi iš viso, netgi tuo atveju, jei jie skrenda į vieną iš Jūsų planetų.

Taip pat būtina atminti, kad visus įvykius, vykstančius planetoje, nepriklausančioje rasei, ta rasė gali stebėti tik tuo atveju, kai planetoje yra jos laivai. Jeigu visi laivai išsiunčiami iš tokios planetos, tai planetos būklė iškart išnyksta iš matomumo lauko.


Krovinių pervežimai

Laivo pervežamo krovinio kiekį riboja jo krovinių triumo dydis. Maksimalus kiekis krovinio, kurį gali sutalpinti laivas, apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

  Krovinių_Pervežimų_tech.lygis*(Triumo_Dydis+(Triumo_Dydis^2)/20)

kur "Krovinių_Pervežimo_technologijos_lygis" suprantamas kaip esamas laivo Krovinių Pervežimų technologijos lygis, o Triumo_Dydis nurodomas projektuojant laivą.

Štai keli laivų talpumo, kai Krovinių Pervežimo technologija yra 1.0, pavyzdžiai:

Triumo dydisKrovinio kiekis
11.05
56.25
1015.00
50175.00
100600.00

Jeigu Krovinių Pervežimo technologija yra 2.0, šitie rodikliai dauginami iš 2 ir t.t. Pastebėsim, kad dideli transportai gali sutalpinti žymiai didesnį kiekį krovinio, bet jeigu jie bus pilnai pakrauti, tai jie judės labai lėtai (pavyzdžiui, pilnai pakrautas Megafreighter su Variklių technologija 1 judės tik 1.97 švm. greičiu).

Tačiau mažas sunkiai pakrautų laivų greitis gali būti kompensuotas daug aukštesne Krovinių Pervežimo technologija. Jeigu šis lygis bus lygus 2.0, tai bet kokio krovinio, kuriuo bus pakrautas laivas, masė bus skaičiuojama kaip pusė normalios krovinio masės, naudojamos laivo greičiui ir apsaugai skaičiuoti (žr. "Kautynės"). Su 3.0 technologiniu lygiu, krovinio masė skaičiuojant bus dalinama iš trijų ir t.t. Pavyzdžiui, laivas Freighter su Krovinių Pervežimo tech. lygiu 1 gali sutalpinti 15 krovinio vienetų. Su tech. lygiu 2.0 krovinio kiekis išaugs iki 30, tačiau jis stabdys laivą lygiai taip pat, kaip 15 krovinio vienetų su Krovinių Pervežimo tech. lygiu 1.0. Tokiu būdu su 2.0 tech. lygiu ir 30 krovinio vienetų pakrautas Freighter judės tokiu pat greičiu (atsižvelgiant į tech. Variklių lygį) kaip ir Freighter, pakrautas 15 krovinio vnt. su Krovinių Pervežimo technologija 1.0.

Kitaip sakant, Krovinių Pervežimo technologija yra nekas kita kaip konteinerių su kroviniais išdėstymo technologija. Taigi, padidėjus laivo talpumui Krovinių Pervežimo technologijos pakėlimo būdu, paties laivo tūris nesikeičia, o tai reiškia, kad jo greitis (jis labai stipriai priklauso nuo laivo paviršiaus ploto) ir apsauga (žr. "Kautynės") taip pat nekinta. žodžiu, vystydami šią technologiją Jūs atrandate naujus racionalaus konteinerių su kroviniais išdėstymo būdus krovininiuose laivų triumuose.

Laive vienu metu gali būti pakrautas tik vieno tipo krovinys. Galimi krovinio tipai - tai kolonistai, žaliavos ir pramonė. Savaime suprantama, kad pakrauti laivą arba iškrauti jį galima tik laivui esant toje planetoje. Draudžiama iškrauti kolonistus į kitos rasės planetą, taip pat Jūs negalite įsakyti pakrauti laivus kroviniu, jei laivas yra kitos rasės planetoje. Tokiais atvejais ignoruojama. žaliavas bei pramonę galima iškrauti ir kitos rasės planetose, o taip pat galima ir pakrauti žaliavas bei pramonę į laivą iš negyvenamos planetos.


Krovininiai maršrutai

Tam, kad pervežinėti krovinius tarp planetų, Jūs galite nustatyti krovininius maršrutus vietoj to, kad nurodyti skridimo komandas kiekvieną ėjimą. Krovininis maršrutas iš planetos A į planetą B su nustatyto krovinio tipu reiškia, kad kompiuteris bandys iš planetos A pristatyti tą krovinį į planetą B naudodamas visus galimus transportinius laivus. Tokiu būdu, jeigu nustatytas toks maršrutas, bet koks nepakrautas laivas bus pakrautas (jeigu, aišku, reikalingo tipo krovinys šioje planetoje yra) ir pasiųstas į planetą B. Bet koks laivas, atvykęs į planetą B su nurodyto tipo kroviniu bus automatiškai iškrautas (netgi tuo atveju, jei jis atvyko ne iš planetos A). Kiekvienai savo planetai Jūs galite nustatyti iki 4-ių krovininių maršrutų: po vieną kiekvienam krovinio tipui ir dar vieną tuštiems laivams, kas naudinga transportų sugrąžinimui iš resursus naudojančių planetų į planetas, juos gaminančias. Jūs galite nustatyti krovininius maršrutus tiktai savo planetoms, tačiau šitie maršrutai gali vesti į bet kokias planetas. Tokiu būdu Jūs galite transportuoti kolonistus į negyvenamas planetas. Atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, kad laivai paskirstomi po maršrutus sekančia tvarka: iš pradžių kolonistai, po to pramonė, dar po to žaliavos ir, pagaliau, tušti laivai.

Ypatingą padėtį užima laivai, įeinantys į kokio nors laivyno sudėtį. Laikoma, kad šitie laivai skirti kažkokiai misijai ir jiems neprivalu vykdyti nustatytų krovininių maršrutų nurodymus.

Krovininis maršrutas gali būti nustatytas tik toms planetoms, kurios yra laivų skridimo zonoje (žr. "Judėjimas").


Kautynės

Laivai, esantys hipererdvėje, negali būti užpulti, bet jeigu planetoje susitinka ginkluoti kariaujančių rasių laivai - įvyksta mūšis. Jis atrodo taip:

Iš visų dalyvaujančių mūšyje laivų atsitiktinai pasirenkamas vienas. Jis taip pat atsitiktinai kaip taikinį pasirenka vieną priešo laivą ir šauna į jį. Taikinys gali arba negali būti sunaikintas, tai priklauso nuo ginkluotės, apsaugos ir Fortūnos. Jeigu atakuojantis laivas turi dar nepanaudotos ginkluotės (turi kelias patrankas, o ne vieną), jis vėl pasirenka atsitiktinį taikinį bei šauna į jį, ir taip kartojasi iki tol, kol dar yra neiššovusių patrankų arba nesunaikintų taikinių. Po to vėl atsitiktinai pasirenkamas laivas, kuriam atėjo eilė šauti. Taip tęsiasi iki tol, kol neiššauna visi laivai. Jeigu po to dar liko laivų tiek iš vienos, tiek ir iš kitos pusės, viskas vėl kartojama iš pradžių (vyksta dar vienas kautynių ciklas). Kautynės baigiasi, kai mūšio lauke nelieka kariaujančių laivų, sugebančių sunaikinti priešo laivą.

Atakos rezultatas apskaičiuojamas taip: atakos efektyvumas lygus Ginklams, padaugintiems iš jų technologijos lygio. Apsaugos efektyvumas lygus Apsaugai, padaugintai iš Apsaugos technologijos lygio ir padalintai iš laivo-taikinio skersmens, kuris yra lygus jo masės kubinei šakniai. Ir tai visiškai natūralu, kadangi dideli laivai turi apsaugoti didesnį paviršių ir vienodomis aplinkybėmis yra silpnesni. Laivo su parametrais 8 1 8 8 0 apsauga bus tik 4 kartus efektyvesnė nei laivo su parametrais 1 1 1 1 0, nors jo Apsauga 8 kartus didesnė.

Pastebėsim, kad bet koks krovinio kiekis padidina "pilną laivo masę", nes skaičiuojant laivo apsaugos galingumą, apsaugos lauko generatorius turi apsaugoti krovinį taip pat, kaip ir patį laivą. Šia "pilna laivo masė" suprantama kaip ta pati "pilna laivo masė", kuri naudojama laivo greičiui apskaičiuoti (kitaip sakant, transportas, pakrautas tam tikru krovinio kiekiu turės mažiau susilpnintą apsaugos galingumą su didesniu Krovinių Pervežimų lygiu).

Parametrai parinkti taip, kad laivas 10 1 10 10 0, šaudamas į tokį patį laivą, sunaikintų jį su tikimybe 50%. Jeigu paskaičiuoti, tai gausime, kad tokio laivo apsauga lygi ~3.21. Tam, kad sulyginti atakos ir apsaugos galimybes, apsauga normuojama - padauginama iš ~3.11 (taip sukuriama situacija, kai apsaugos vienetas lygus vienam laivo apsaugos vienetui). Jeigu atakos efektyvumas 4 kartus didesnis, negu normuota apsauga - taikinys visada sunaikinamas. Jeigu normuotos apsaugos efektyvumas 4 kartus didesnis - ataka visada nesėkminga, Štai tiksli laivo sunaikinimo tikimybės formulė:

  (log[4]((Ginklai*Ginklų_T.L.)/ (Apsauga*Apsaugos_T.L./masė^(1/3)*30^(1/3)))+1)/2

Paaiškinimas: log[4] (a) yra a logoritmas pagrindu 4; X^Y - tai X pakeltas Y-uoju laipsniu; terminas Ginklai priskiriamas šaunančiam laivui, o Apsauga ir masė - laivui-taikiniui.

Mūšis baigiasi, jeigu nei vienas laivas neturi taikinio, kurį jis gali tikėtis sunaikinti. Taip gali atsitikti, pavyzdžiui, kai susitinka mažas naikintuvas ir didelis, bet neginkluotas transportas, kurio apsaugos naikintuvas nepramuša. Be to, ataskaitoje nenurodomi laivų, kurie neturi šansų sunaikinti taikinį, šūviai. Tai daroma dėl to, kad neapkrauti ataskaitos nereikalinga informacija.


Planetų kolonizacija

Bet kuri negyvenama planeta gali būti kolonizuota (t.y. apgyvendinta ir prijungta prie rasės valdų). Tai įvyksta tada, kai į negyvenamą planetą iškraunami kolonistai. Visos planetos, kurios nėra kokios nors rasės nuosavybė - negyvenamos. Jeigu ginkluotas laivas liko priešo planetoje po mūšio pabaigos, jis pradeda ją bombarduoti, naikindamas planetos gyventojus ir pramonę priklausomai nuo jo patrankų galingumo. Jeigu po bombardavimo planetoje nelieka gyventojų, ji tampa negyvenama, ir į ją gali būti iškrauti kolonistai. Taip Jūs galite užgrobti planetas, priklausančias kitoms rasėms. Jeigu kelių rasių laivai, pakrauti kolonistais, vienu metu atvyksta į negyvenamą planetą ir šios rasės nustatė krovininius maršrutus kolonistų pristatymui į šią planetą, tai kolonizavimo pirmenybę turės ta rasė, kurios laivai turi daugiau kolonistų. Jeigu kolonistų skaičius laivuose vienodas, tai būsimą planetos valdovą paskiria Fortūna. Skaičiuojant kolonistų kiekį laivuose, neįtraukiami kolonistai iš tų laivų, kurie įeina į kokio nors laivyno sudėtį.


Planetų bombardavimas

Jeigu ėjimo pabaigoje planetoje lieka priešo laivas, tai jis bombarduoja planetą. Bombardavimo mechanizmas atrodo taip: planetoje sunaikinamų gyventojų ir kolonistų skaičius lygus bendram visų atakuojančių grupių bombardavimo galingumui. Toks pat pramonės skaičius paverčiamas į žaliavas. Vienos grupės bombardavimo galingumas apskaičiuojamas taip:

  Galingumas=(((Ginklai*Ginklų_T.L.)^(1/2))/10+1)*Ginklai* *Ginklų_T.L.*Ginkluotė*Laivų_skaičius_grupėje

Tokiu atveju vienas Battle Station laivas su Ginklų technologija 1.0 turės bombardavimo galingumą, lygų 139.30. Tai reiškia, kad per vieną ėjimą, bombarduodamas planetą, toks laivas gali sunaikinti 139.30 vnt. gyventojų, 139.30 vnt. kolonistų ir 139.30 pramonės vnt. paversti į žaliavas. Dviejų tokių laivų bombardavimo galingumas jau bus 278.60.

Jeigu po bombardavimo planetoje lieka gyventojų, tai ji tęsia gamybą ir iki kito ėjimo gali pastatyti, pavyzdžiui, laivą. Jeigu planetoje taip pat liko ir kolonistų, tai jie paverčiami į gyventojus, o sukaupta pramonė kompensuoja gamybos nuostolius.

Tuo atveju, kai planetoje nelieka gyventojų, planeta tampa negyvenama ir gali būti kolonizuota iš naujo. Šiuo atveju visos žaliavos ir pramonės atsargos, likusios planetoje po bombardavimo, išlieka ir jomis gali naudotis naujas šeimininkas.


Veiksmų matomumo sritis

Būtina pažymėti, kad visi Jūsų veiksmai, susiję su laivų išsiuntimu, laivynų sukūrimu ir išformavimu, krovininių maršrutų nustatymu ir įsakymų būsimiems ėjimams išsiuntimu, bus pastebimi iškart po atitinkamų komandų davimo tiktai Jums ir niekam daugiau (išskyrus, aišku GameMaster'į - jis visada viską mato ir viską žino). Todėl iki ėjimo pradžios ir Jūs pats nevisada galėsite nustatyti, jeigu kas nors pasiuntė laivyną į Jūsų planetas ar išskrido iš kokios nors planetos, kur yra Jūsų laivas.


Karas ir taika

Žaidimo pradžioje laikoma, kad Jūs esate karo stovyje su visomis kitomis rasėmis. Kitai rasei taiką paskelbti Jūs galite bet kada. Tai reiškia, kad Jūsų laivai nešaudys į tos rasės laivus ir nebombarduos jos planetų. Tačiau ta rasė gali būti su Jumis karo stovyje, ir iki to laiko, kol ji pati su Jumis nesudarys taikos, jos laivai vis dar gali Jus atakuoti. Aišku, vienos iš pusių agresijos atveju, kita pusė taip pat įstos į mūšį (tai visiškai nereiškia, kad puolantys turi pirmo šūvio teisę - bet kuriuo atveju abi pusės kovos absoliučiai vienodomis mūšio sąlygomis, ir pirmas šaus tas, kuriam labiau sekasi). Paskelbę taiką Jūs bet kada vėl galite paskelbti tai pačiai rasei karą ir atvirkščiai.

Jūsų ataskaitoje po užimamų planetų skaičiaus bus nurodytas diplomatinis statusas. Pavyzdžiui, "Qwertyans Peace" reiškia, kad Jūs sudarėte taiką su rase Qwertyans. Tačiau tai visai neparodo kaip Qwertyans žiūri į Jus. Jūs nežinosite, kaip jie nusiteikę Jūsų atžvilgiu iki tol, kol nesutiksite vieno iš jų karinių laivų! Ir tik po to, kai svetimas karinis laivas per visą ėjimą nė karto neiššovė į Jūsų laivą, galima sakyti, kad šita rasė sudarė su Jumis taiką (ar verta priminti, kad visada reikia paklausti Qwertyans apie jų požiūrį į Jus ir gauti jų pažadą...).


Išėjimas iš žaidimo

Rasė laikoma pilnai žuvusia, jeigu ji neturi nė vienos planetos ir nei vieno laivo. Jeigu rasė atsiduria tokiame stovyje, tai ji pašalinama iš rasių sąrašo prieš eilinio ėjimo vykdymą. Pavyzdžiui, jei rasė prarado visas savo planetas ir laivus, tai iki sekančio ėjimo pradžios jos draugai dar gali pagelbėti, perduodami jai nors vieną laivą.

Taip pat egzistuoja priverstinio žaidimo palikimo galimybė. Jeigu rasė 10 ėjimų iš eilės neatsiuntė į serverį įsakymų (diplomatinis paštas šiai taisyklei įtakos neturi), tai tokia rasė priverstinai pašalinama iš žaidimo. Sunaikinamos visos jai priklausančios laivų grupės, o visos jos planetos tampa negyvenamomis, ir iš jų dingsta visa pramonė, o žaliavos lieka. Likus 5-iems ėjimams iki sunaikinimo rasė su kiekviena nauja ataskaita gauna įspėjimą. Likus 3-ims ėjimams, apie tos rasės išėjimą pranešama visiems žaidėjams.

Be to, kiekviena rasė gali pasinaudoti komanda "Q" (žr. komandas). Po teisingo šios komandos įvykdymo rasė automatiškai pereina į "trys ėjimai iki išėjimo" būklę. Toliau viskas vyksta taip pat, lyg rasė būtų jau praleidusi 7-is ėjimus. Bet kokia nuo išeinančios rasės į serverį atėjusi komanda išjungia rasės sunaikinimo mechanizmą (tai vėlgi neliečia diplomatinio pašto). Iš žaidimo išėjusios rasės jau neįmanoma atgaivinti. Taip pat bet kuri rasė gali būti sunaikinta GameMaster'io komanda.

Jeigu Jūs turite problemų dėl dalyvavimo žaidime (dingo noras, atjungė nuo interneto, gaisras, išvykstat į kruizą po Viduržemio jūrą ar pan.) _nedelsiant_ praneškite apie tai GameMaster'iui.


Pergalės ir pralaimėjimai

Kiekvienoje Jūsų ataskaitoje po ėjimo paskaičiavimo, rasių padėties sąraše nurodytas kiekvienai rasei priklausančių balsų kiekis, gautas ėjimo metu. Bendras balsų kiekis nurodytas sąrašo pradžioje. Kiekvienas rasei priklausančių planetų gyventojų tūkstantis duoda vieną balsą. Tai reiškia, kad kiekviena rasė žaidimo pradžioje turi vienodą kiekį balsų. Kitų planetų kolonizavimo ir vystymo metu kiekviena rasė gali padidinti savo balsų skaičių. Balsavimas vyksta kiekvieno ėjimo metu. Tarpuose tarp ėjimų kiekviena rasė gali pakeisti savo kandidatą. Jeigu kelios rasės uždaros grandinės būdu atidavė balsus viena kitai, tai laikoma, kad tokios rasės sudarė sąjungą. Sąjungos balsų kiekis apskaičiuojamas paprasčiausiai sudedant visų sąjungos narių gautus balsus.

Žaidimo nugalėtoja laikoma rasė (arba sąjunga), surinkusi 3/4 bendro visų balsų kiekio. Tiesą sakant, yra galimybė pabaigti žaidimą pirmuosiuose ėjimuose, jei 3/4 visų rasių balsuos už vieną rasę arba sudarys sąjungą, bet ar verta dėl to žaisti? Žaidimas taip pat gali būti baigtas, jei taip nuspręs GameMaster'is (jo sprendimas galutinis ir neapskundžiamas).


Įsakymai

Visos komandos serveriui turi būti apiformintos įsakymų forma. Duodant įsakymą yra nurodoma patija, rasė ir ėjimo, kuriam duodamas įsakymas, numeris. Įprastai įsakymai duodami dabartiniam ėjimui, tačiau jį galima panaudoti tuomet, kai nurodytas komandas reikia įvykdyti ne iškart, o tik nurodyto ėjimo metu (tai naudinga tada, kai Jūs kuriam laikui išvykstate ir neturite interneto ar pan). Taip pat ėjimo numeris apsaugo nuo pavėluotų įsakymų įvykdymų - nebus chaoso, kai laivai išskrenda ne ten, kur reikia dėl to, kad įsakymą pateikėte tuo metu, kai jau vykdomas ėjimas, todėl pasikeitė grupių numeriai. Serveris pavėlavusį laišką su įsakymu paprasčiausiai ignoruos, pažymėdamas, jog ėjimas jau įvyko.

Toliau pateikiamos pačios komandos - po vieną komandą eilutėje. Dabartiniu metu serveris supranta šias komandas:

A <rasės_pavadinimas>

  Paskelbti taiką nurodytai rasei. Jeigu vietoj parametro rasės_pavadinimas yra Jūsų rasės pavadinimas, tai taika paskelbiama visoms tos partijos rasėms.

B <grupės_numeris> [<laivų_skaičius>]

  Išskirti iš grupės nurodytą laivų skaičių, tuo pačiu išskiriant juos iš laivyno sudėties, jeigu ši grupė įeina į kokio nors laivyno sudėtį. Jeigu laivų skaičius nenurodytas arba 0, tai visa grupė išskiriama iš laivyno sudėties.

D <tipo_pavadinimas> <Variklis> <Ginkluotė> <Ginklai> <Apsauga> <Triumas>

  Sukonstruoti naują laivo tipą su nurodytais parametrais.

D <tipo_pavadinimas>

  Ištrinti duotą laivo tipą iš Jūsų laivų tipų sąrašo (veikia tik tada, jeigu pas Jus neliko tokio tipo laivų, tame tarpe ir statomų).

G <grupės_numeris> <rasės_pavadinimas> [<kiekis>]

  Perduoti nurodytą laivų grupę kartu su jų kroviniu nurodytai rasei. Galima nurodyti perduodamų laivų kiekį.

H <mokslo_pavadinimas> <Variklis> <Ginklai> <Apsauga> <Krovinių_Pervežimai>

  Sukurti naują mokslinių tyrimų kryptį, susidedančią iš žinomų technologijų duotu santykiu.

H <mokslo_pavadinimas>

  Panaikinti duotą mokslą iš Jūsų mokslų sąrašo (veikia tik tada, jeigu nei vienoje Jūsų planetoje netyrinėjamas nurodytas mokslas).

J

  Suvienyti vienodas grupes.

J <grupės_numeris> <laivyno_pavadinimas> [<laivų skaičius>]

  Prijungti duotą laivų grupę prie nurodyto laivyno. Tuo atveju, jei laivyno su tokiu pavadinimu nėra, jis sukuriamas.

J <1_laivyno_pavadinimas> <2_laivyno_pavadinimas>

  Prijungti 1_laivyną prie 2_laivyno.

K <grupės_numeris> [<laivų_kiekis>]

  Išmontuoti senus laivus. Laivai bus išmontuoti į dalis ir jų masė bus pridėta prie planetos, kurioje jie yra, žaliavų atsargų. Jeigu laivai turi kokį nors krovinį, jis bus iškrautas į planetą (išskyrus tuos atvejus, kai kolonistai turės būti išlaipinti į svetimą planetą).

L <grupės_numeris> <krovinio_tipas> [<laivų_kiekis> [<krovinio_kiekis>]]

  Pakrauti į nurodytos grupės laivus nurodyto tipo krovinį. Apibrėžti tokie krovinių tipai:

   MATžaliavos
   CAPpramonė
   COLkolonistai

  Nurodytas krovinio kiekis paskirstomas po lygiai visiems grupėms laivams.

M <x> <y> <dydis>

  Pakeisti sritį, atvaizduojamą ataskaitoje Jūsų žemėlapyje. <x> ir <y> - tai srities vidurio koordinatės, o <dydis> - tai žemėlapio kraštinės dydis šviesmečiais, pavyzdžiui, M 10 20 5 Jums duos žemėlapį su koordinačių centru (10,20) ir kraštine, lygia 5 švm. Ši komanda būna naudinga tam, kad detaliai išnagrinėtumėte tam tikrą Galaktikos vietą, arba atvirkščiai, pamatytumėte bendrą vaizdą. Srities, atvaizduojamos Jūsų žemėlapyje, koordinatės ir dydis nurodomi kiekvienoje ataskaitoje. Kadangi galaktika yra toro paviršius, o kiekvieno taško koordinatės - linijinės, galima situacija, kai koordinačių ašys eis ne žemėlapio kraštu, o kirs jį kurioje nors vietoje. Pavyzdžiui, jeigu Jūs nurodėte žemėlapį 10 20 30, o galaktikos dydis 40, tai taškų, esančių pačiame kairiajame Jūsų srities krašte, koordinatės bus lygios 35.

N <planeta> <naujas_pavadinimas>

  Suteikti planetai naują vardą. Vietoje seno planetos vardo galima nurodyti jos numerį, prieš tai dedant simbolį '#'.

P <planeta> <gamybos_tipas>

  Nustatyti gamybos tipą planetoje. Gali būti gaminama:

   MATžaliavos
   CAPpramonė
   DRIVEtyrimai variklių srityje
   WEAPONStyrimai ginklų srityje
   SHIELDStyrimai apsaugos srityje
   CARGOtyrimai krovinių pervežimo srityje
   <mokslo_pavadinimas>tyrimai nurodyto mokslo srityje
   [SHIP] <tipo_vardas>nurodyto tipo laivai (žodį SHIP nurodyti nebūtina)

Q <partijos_pavadinimas> <rasės_pavadinimas>

  įjungti 3-jų ėjimų skaičiavimą, po kurių rasė bus sunaikinta. Suprantama, ši komanda gali būti naudojama tik savo rasės atžvilgiu.

R <planeta_iš_kur> <krovinio_tipas> [<planeta_kur>]

  Nustatyti krovininį maršrutą. Galimi tokie krovinių tipai:

   MATžaliavos
   CAPgamyba
   COLkolonistai
   EMPtušti laivai

  Jeigu direktyvoje nenurodomas parametras kur, tai reiškia, kad nurodytas maršrutas turi būti likviduotas.

S <grupės_numeris> <planeta> [<laivų skaičius>]

  Pasiųsti laivus į planetą.

S <laivyno_pavadinimas> <planeta>

  Pasiųsti laivyną į planetą.

T <tipo_pavadinimas> <naujas_pavadinimas>

  Pakeisti laivo tipo pavadinimą. Šita komanda leidžia sujungti vienodus laivų tipus į vieną. Pavyzdžiui, jeigu Jūs turite

   Drone10000
   Spy10000

  tipų laivų grupes, tai komanda

  T Spy Drone

  padarys taip, kad visi laivai, anksčiau turėję Spy tipą, bus pervardinti į Drone tipą.

U <grupės_numeris> [<iškraunamų_laivų_kiekis> [<krovinio_kiekis>]]

  Iškrauti krovinį iš nurodytos laivų grupės į planetą, kurioje jie šiuo metu yra. Neįmanoma tik iškrauti kolonistų į svetimą planetą.

V <rasės_pavadinimas>

  Balsuoti už nurodytą rasę.

W <rasės_pavadinimas>

  Paskelbti karą nurodytai rasei. Jeigu vietoj rasės_pavadinimo yra Jūsų rasės vardas, karas paskelbiamas visoms egzistuojančioms partijos rasėms.

X <grupės_numeris> <technologija> [<laivų_kiekis> [<maksimalus_tech.lygis>]]

  Atnaujinti laivų technologijų lygius. Technologijos parametras gali būti: DRIVE, WEAPONS, SHIELDS, CARGO, ALL. Laivai atnaujina nurodytą technologiją (jeigu nurodyta ALL, tai atnaujinamos visos jam būtinos technologijos). Maksimalus technologijos lygis - tai toks lygis, IKI kurio keliama nurodyta laivo technologija. Savaime suprantama, šis dydis skirtas tik laivo technologijos apribojimui, ir tuo atveju, kai šis dydis viršija maksimalų galimą rasės lygį, naujoji technologija negali to lygio viršyti. Pavyzdžiui, komanda:

  X 10 DRIVE 15 2.1

  atnaujins DRIVE technologiją 15-kai 10-tos grupės laivų iki 2.1 lygio su ta sąlyga, kad dabartinis DRIVE lygis yra didesnis arba lygus 2.1. Atnaujinimas vyksta tik technologijos didėjimo pusėn.

Z <parametrų_eilutė>

  Užsakyti ataskaitą. Gavęs šią komandą, serveris išsiunčia ataskaitą apie esamą padėtį. Parametrų_eilutė nurodo, kokie ataskaitos skirsniai bus įtraukti į ją. Parametrų eilutėje bet kuria tvarka be tarpų galima įrašyti tokias raides:

  c - ėjimų, kuriems atšaukti planuoti įsakymai, sąrašas;
  v - kam Jūs atiduodate savo balsus;
  s - rasių sąrašas su jų dabartine būkle;
  S - Jūsų mokslų sąrašas;
  t - Jūsų laivų tipų sąrašas;
  m - žemėlapis;
  i - grupių, skrendančių į Jūsų planetas, sąrašas;
  h - Jūsų planetos;
  a - laivų gamybos būklė Jūsų planetose;
  r - Jūsų maršrutai;
  w - planetos, kuriose yra Jūsų laivai;
  P - užimtos planetos, kuriose nėra Jūsų laivų;
  p - neužimtos planetos;
  F - Jūsų laivynų sąrašas;
  G - Jūsų laivų grupių sąrašas;
  g - svetimų laivų grupių, kurias Jūs matote, sąrašas;
  u - nežinomų grupių, esančių hipererdvėje, koordinačių sąrašas.

  Pagal nutylėjimą parametrų eilutė turi pavidalą avSstmihrwPpGgFu. šios komandos pagalba galima gauti informaciją tarp ėjimų, ir ji jokiu būdu neįtakoja ataskaitų, gaunamų po ėjimo, formato.

Komandų, duotų dabartiniam ėjimui, atšaukti neįmanoma, bet dauguma atvejų galima duoti komandas, kurių įvykdymas kompensuos anksčiau duotas komandas. Pavyzdžiui, davus komandą "pasiųsti laivų grupę į planetą" (žr. komandą "S") tuo pačiu ėjimu grupę galima sugrąžanti atgal, davus įsakymą, kuris pasiunčia laivus į tą planetą, iš kurios jie startavo. Kiekviena komanda įsakyme turi užimti vieną eilutę. Tuščios eilutės ir eilutės, prasidedančios simboliu "#" (diezas) neapdorojamos. Jūs galite naudoti jį komentarams. Įsakymo loginei pabaigai pažymėti patogu naudoti komandą '#end'. Įsakymo eilutės, esančios žemiau po šios komandos, neapdorojamos.

Po Jūsų įsakymų apdirbimo serveris Jums atsiunčia rezultatus. Jie susideda iš Jūsų įsakymų ir jų komentarų. Tuo atveju, jeigu vietoje komentaro yra ne "OK", tai reiškia, kad komanda nebuvo atlikta. Tokiu atveju Jūs galite pakoreguoti įsakymą ir išsiųsti jį pakartotinai.

ĮSIDĖMĖKITE: tą patį ėjimą duoti pakartotiniai Jūsų įsakymai neanuliuoja ankstesnių, o tik prisideda prie jų. Jei Jūs juose susipainiojote ar pageidaujate patikslinti Jūsų būklę, naudokite komandą "Z" savo įsakymuose. Pagal šią komandą serveris prie įsakymų įvykdymo komentarų prideda ataskaitą apie Jūsų einamąją padėtį. Ji atrodo lygiai taip pat, kaip ir ataskaita, atsiunčiama Jums ėjimo pradžioje ir aprašyta Taisyklėse, išskyrus kelias vietas. Ši specialiai užsakyta ataskaita (preparseris - vert.past.) bus atsiųsta tik vieną kartą nepriklausomai nuo komandos "Z" skaičiaus įsakyme.

Jūs galite pateikti įsakymus serveriui tiek kartų, kiek tik norite. Kiekvienam įsakymui serveris pateiks ataskaitą apie komandų vykdymą arba informaciją apie klaidas, buvusias įsakyme.

Iškart po įsakymų gavimo visos komandos apdorojamos. Tuomet komanda "P" suprantama ne kaip "pagaminti", o kaip "nustatyti gamybos tipą". Atitinkamai komandą "S" reikia suprasti ne kaip "nusiųsti", o kaip "išsiųsti". Beveik visos kitos komandos įvykdomos IŠKART, t.y. po komandos "L" krovinys į laivus bus pakrautas IŠKART, o ne po ėjimo įvykdymo.

Aišku, kad iki N ėjimo įvykdymo galima išsiųsti begales įvairių įsakymų. Jei jie nesurišti su karais/judėjimu/gamyba, jie įvykdomi iš karto. Galima paskelbti karą ar taiką, kurti laivų tipus ir daryti daug ką kitą. Jei įsakyme užsakysite ataskaitą komanda "Z", tai joje atsispindės visų įsakymų rezultatai.


Veiksmų seka

Po to, kai iš visų rasių gaunami įsakymai, nustatyta gamyba, pakrauti kroviniai, vyksta pats ėjimas. t.y. sekanti veiksmų seka:

  • Laivai, kur tai įmanoma, sujungiami į grupes.
  • Laivai įeina į hipererdvę (jei jie buvo planetoje ir ėjimo metu gavo komandą skristi į kitą planetą).
  • Priešininkų laivai pradeda kautynes.
  • Prekės pakraunamos į laivus, esančius krovininių maršrutų pradžioje.
  • Laivai įeina į hipererdvę (jei jie juda pagal maršrutus).
  • Laivai skrenda per hipererdvę.
  • Laivai išneria iš hipererdvės (jei jie šiuo ėjimu atskrenda į paskirties planetą).
  • Kur įmanoma, laivai sujungiami į grupes.
  • Priešininkų laivai vėl stoja į kautynes.
  • Laivai bombarduoja priešo planetas.
  • Planetose statomi laivai, gaminama pramonė, išgaunamos žaliavos, kuriamos naujos technologijos.
  • Prekės iškraunamos krovininių maršrutų pabaigoje.
  • Padidėja gyventojų kiekis.
  • Sukaupta ir iškrauta pramonė prisijungia prie planetos gamybinio potencialo (jeigu gamybinio potencialo skaičius mažesnis, nei gyventojų).
  • Vyksta maršrutų, išeinančių iš laivų skridimo zonos, panaikinimas.
  • Baigiama laivų modernizacija.
  • Laivai, kur tai įmanoma, sujungiami į grupes.
  • Vyksta balsavimas.

Pastebėsime, kad visa gamyba (išskyrus modernizaciją) ir laivų judėjimas vyksta tik ėjimo metu. Todėl pasiuntus laivus į hipererdvę, net jei jie pasieks tikslą ėjimo pabaigoje, iki kito ėjimo pradžios jų negalima iškrauti, pakeisti naujai kolonizuotų planetų pavadinimus ir t.t. (nors laivai krovininiuose maršrutuose bus iškrauti ėjimo pabaigoje).


Ataskaita apie ėjimo rezultatus

Ataskaitoje, kurią Jūs gausite po kiekvieno ėjimo, bus kai kurie arba visi iš žemiau aprašytų skirsnių (taip pat žr. komandą "Z"):

Size: nnn Planets: nnn Players: nnn

  Galaktikos dydis, planetų kiekis ir likusių rasių skaičius.

Pranešimas (Broadcast Message)

  Tai GameMaster'io žaidėjams adresuotas tekstas arba automatinis serverio pranešimas.

Komandų įvykdymo protokolas (Commands Protocol)

  Serverio reakcija į įsakyme gautas komandas (matoma tik atsakyme į įsakymą).

Jūsų balsas (Your vote)

  Čia pateikiama informacija apie tai, kiek balsų Jūs turite ir kam Jūs juos atiduodate:

  (R) Rasės, kuriai Jūs atiduodate savo balsus, pavadinimas
  (V) Bendras Jūsų balsų skaičius

Žaidėjų statusas (Status of Players)

  Tai dabartinė žaidėjų padėtis. Joje pateikiama tokia informacija:

  (N) Pavadinimas
  (D) Variklių technologijos lygis
  (W) Ginklų technologijos lygis
  (S) Apsaugos technologijos lygis
  (C) Krovinių_Pervežimų technologijos lygis
  (P) Bendras gyventojų skaičius
  (I) Bendras gamybinis potencialas
  (#) Valdomų planetų skaičius
  (R) Karas ar taika (tai Jūsų padėtis nurodytos rasės atžvilgiu, o ne atvirkščiai)
  (V) Rasės surinkti balsai

Jūsų mokslai (Your Sciences)

  Tai Jūsų mokslų sąrašas. Jame yra informacija apie kiekvieno mokslo turinį. Bendra skirtingų technologijų kiekvieno mokslo dalių suma lygi vienetui. Sąraše pateikiama tokia informacija:

  (N) Mokslo pavadinimas
  (D) Variklių technologijos dalis
  (W) Ginklų technologijos dalis
  (S) Apsaugos technologijos dalis
  (C) Krovinių Pervežimų technologijos dalis

Svetimi mokslai (<rasės_pavadinimas> Sciences)

  Čia tuo pačiu formatu, kaip ir Jūsų mokslų, pateikiamas kitų rasių mokslų sąrašas. Šis sąrašas atsiranda tik tuo atveju, jei Jūsų laivai yra vienoje iš svetimų planetų, kur šių mokslų pagalba tyrinėjamos technologijos.

Jūsų laivų tipai (Your Ship Types)

  Tai jūsų laivų tipų sąrašas. Jame pateikiama tokia informacija:

  (N) Pavadinimas
  (D) Varikliai
  (A) Ginkluotė (patrankų skaičius - vert.past.)
  (W) Ginklai (patrankų galingumas)
  (S) Apsauga
  (C) Triumo dydis
  (M) Vieno tokio tipo laivo masė

Svetimų laivų tipai (<rasės_pavadinimas> Ship Types)

  Tai šio ėjimo metu sutiktų svetimų laivų tipų aprašymas. Informacijos formatas toks pat, kaip ir Jūsų laivų. Jūs žinote tik apie tuos laivų tipus, kurie yra Jūsų planetų orbitoje arba orbitoje planetų, kuriose yra Jūsų laivai, o taip pat kurie gaminami planetose, kurias Jūs matote.

Kautynės (Battles)

  Tai visų kautynių, kuriose Jūs dalyvavote ar buvote stebėtoju ėjimo metu, aprašymas. Kiekvienoms kautynėms nurodomas grupių, egzistavusių iki kautynių pradžios, sąrašas, po kurio seka smūgių apsikeitimo aprašymas. Grupių sąrašas pateikiamas tuo pačiu formatu, kaip ir Jūsų grupių (žr. žemiau), išskyrus tai, kad:

  • nenurodomi grupių numeriai ir informacija apie paskirties planetą bei atstumą iki jos;
  • nenurodoma laivų grupės masė;
  • stulpelyje (L) nurodomas laivų kiekis, nesunaikintas mūšio metu.
  • paskutiniame stulpelyje (be pavadinimo) nurodytas grupės dalyvavimo mūšyje laipsnis (jos būklė). Galimos reikšmės: "In_Battle" ir "Out_Battle", pastaroji būklė parodo, kad grupė nedalyvavo mūšyje, o tik buvo mūšio stebėtoja. Tai įmanoma, pavyzdžiui, jeigu grupei neliko priešininkų, arba grupė mūšio metu buvo modernizuojama.

Bombardavimai (Bombings)

  Tai visų šiuo ėjimu bombarduotų planetų sąrašas. Taip pat nurodoma, kas ką bombardavo. Jo formatas toks:

  (W) Bombardavusios rasės pavadinimas
  (O) Rasės - planetos savininkės pavadinimas
  (N) Planetos pavadinimas
  (P) Gyventojai
  (I) Gamybinis potencialas
  (P) Gamybos tipas
  ($) Pramonės atsargos
  (M) Žaliavų atsargos
  (C) Kolonistų kiekis
  (A) Atakos galingumas
  ( ) Stovis po bombardavimo:

   Damaged - Apgadinta (liko kolonistų)
   Wiped - Išvalyta (nebegyvenama, gali būti kolonizuota)

Žemėlapis (Map)

  Tai visos Galaktikos ar jos dalies žemėlapis. Antraštėje nurodytas taškas, aplink kurį nupieštas žemėlapis, ir žemėlapio kraštinės ilgis. Simboliai žemėlapyje turi tokią prasmę:

  * Jūsų planeta
  o Negyvenama planeta
  + Svetima gyvenama planeta
  x Nežinoma planeta
  . Jūsų laivai
  - Svetimi laivai
  0 Koordinačių centras (0,0)

Besiartinančios grupės (Incoming Groups)

  Tai svetimų laivų, artėjančių prie Jūsų planetų, sąrašas. Pateikiama tokia informacija:

  (O) Iš kur (iš kurios planetos grupė pasiųsta)
  (D) Kur (į kurią planetą grupė skrenda)
  (R) Likęs atstumas
  (S) Greitis
  (M) Pilna grupės masė

Jūsų planetos (Your Planets)

  Tai visų Jūsų planetų sąrašas. Pateikiama tokia informacija:

  (#) Planetos galaktinis numeris
  (X) X koordinatė
  (Y) Y koordinatė
  (N) Planetos pavadinimas
  (S) Dydis
  (P) Gyventojų skaičius
  (I) Gamybinis potencialas
  (R) Gamtiniai ištekliai
  (P) Gamybos tipas (pramonė, žaliavos, tyrimai ar laivai)
  ($) Pramonės atsargos
  (M) Žaliavų atsargos
  (C) Kolonistų kiekis
  (L) Laisvas gamybinis potencialas

  Paskutinis (L) parametras naudojamas realaus duoto ėjimo gamybinio potencialo nustatymui. Kiekvieno naujo ėjimo pradžioje šis dydis lygus gamybiniam potencialui (I*0.75+P+0.25). Jis ėjimo eigoje kinta tais atvejais, kai vykdoma laivų modernizavimo komanda (žr. komandą "X"). Būtent šį dydį (o ne I) reikia naudoti, skaičiuojant planetos gamybinį pajėgumą.

Laivų gamybos lentelė (Ships In Production)

  Čia parodoma kiek, kokių laivų statoma ir kokia dalis laivo pastatyta. Pateikiama tokia informacija:

  (#) Planetos galaktinis numeris
  (N) Planetos pavadinimas
  (S) Statomo laivo tipo pavadinimas
  (C) Vieno tokio laivo pastatymo kaina (gamybiniais vienetais), neįskaitant išlaidų žaliavų gavybai
  (P) Kiek gamybinių vienetų jau buvo panaudota šiam laivui statyti (įskaitant ir žaliavų gavybą)
  (L) Laisvas gamybinis potencialas

  Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad į vieno laivo pastatymo kainą neįskaitomos žaliavų gavybos išlaidos, kai tuo pačiu metu, į panaudotų gamybos vienetų kiekį jau priskaičiuotos ir išlaidos žaliavoms. Todėl visai normali situacija, kai (P) truputį viršija (C). Tai gali reikšti tai, kad laivui reikalingas žaliavų kiekis dar nebuvo pagamintas.

Jūsų krovininiai maršrutai (Your Routes)

  Tai Jūsų krovininių maršrutų sąrašas. Nurodomos tos planetos, kurioms jie yra nustatyti. Kiekvienai planetai nurodoma paskirties planeta su tokiomis charakteristikomis:

  (N) Iš kur
  ($) Pramonė
  (M) Žaliavos
  (C) Kolonistai
  (E) Tušti laivai

  "-" ženklas vietoje paskirties planetos pavadinimo reiškia, kad iš šios planetos nėra maršruto su tokiu krovinio tipu.

Kažkieno planetos (<rasės_pavadinimas> Planets)

  Tai svetimų rasių planetų, kuriose yra Jūsų stebėtojai, sąrašas. Informacijos pateikimo formatas toks pats, kaip ir Jūsų planetoms.

Negyvenamos planetos (Uninhabited Planets)

  Tai negyvenamų planetų, kurias Jūs galite stebėti, sąrašas. Kitaip sakant, tai negyvenamos planetos, kuriose yra Jūsų laivų. Kiekvienai planetai nurodomas jos numeris, vardas, koordinatės, dydis, gamtiniai ištekliai, sukauptas pramonės ir žaliavų kiekis.

Nežinomos planetos (Unidentified Planets)

  Tai planetų, kurių Jūs negalite stebėti (nes jose nėra Jūsų laivų ir jos nepriklauso Jums), sąrašas. Nurodomas tik planetos numeris ir jos koordinatės.

Jūsų laivynai (Your Fleets)

  Tai visų Jūsų laivynų ir jų buvimo vietų sąrašas. Pateikiama informacija:

  (#) Jūsų laivyno numeris
  (N) Jūsų laivyno pavadinimas
  (G) Grupių, įeinančių į šio laivyno sudėtį, sąrašas
  (D) Paskirties planeta
  (F) Išvykimo planeta
  (R) Atstumas iki tikslo
  (P) Viso laivyno greitis
  ( ) Laivyno laivų stovis (žr. "Jūsų Grupės")

  Jei vietoj reikšmių (F) ir (R) nurodyta "-", reiškia laivynas yra kokios nors planetos orbitoje.

Jūsų laivų grupės (Your groups)

  Tai Jūsų laivų grupių sąrašas. Pateikiama informacija:

  (G) Grupės numeris
  (#) Laivų skaičius
  (T) Laivų tipas
  (D) Variklių technologijos lygis
  (W) Ginklų technologijos lygis
  (S) Apsaugos technologijos lygis
  (C) Krovinių_Pervežimų technologijos lygis
  (T) Krovinio tipas ("-" reiškia, kad jie nepakrauti)
  (Q) Krovinio kiekis vienam laivui
  (D) Paskirties planeta
  (F) Išvykimo planeta
  (R) Atstumas (jei "-", reiškia, kad grupė jau atvyko)
  (P) Greitis
  (M) Kiekvieno laivo masė
  (L) Laivyno pavadinimas, į kurio sudėtį įeina ši grupė (jeigu "-", reiškia grupė nepriskiriama nei vienam laivynui)
  ( ) Grupės stovis

  Laivų grupės gali būti tokiuose stoviuose:

  • "In Orbit" - Planetos orbitoje
  • "Launched" - Tik ką pasiųsta (dar galima sugrąžinti arba pakeisti skrydžio tikslą)
  • "In Space" - Hipererdvėje
  • "Upgrade" - Modernizuojama
  • "Transfer_Status" - Perduota iškart po išsiuntimo į kitą planetą

Svetimos grupės (<rasės_pavadinimas> Groups)

  Tai kitiems žaidėjams priklausančių grupių, kurias Jūs galite stebėti, sąrašas. Informacija pateikiama tuo pačiu formatu, kaip ir Jūsų grupėms išskyrus grupių numerius, laivynus ir stovius.

Neatpažintos laivų grupės (Unidentified groups)

  Svetimų laivų grupių, esančių hipererdvėje, koordinačių sąrašas.


Diplomatinis paštas, telekonferencijos

Galaxy žaidėjai yra anonimai. Tai reiškia, kad niekas, išskyrus GameMaster'į, nežino kitų žaidėjų vardų ir adresų. Taip padaryta tam, kad neperkeltumėte į realų gyvenimą žaidimo santykių ir konfliktų, tuo pačiu leidžiant žaidėjams jaustis mažiau sukaustytais.

Žaidimo metu kiekviena rasė turi galimybę bendrauti su kitomis rasėmis. Bendravimo procesas vyksta diplomatinių laiškų per Galaxy serverį persiuntimo dėka. Laiškų rašymo tikslas gali būti įvairus. Pavyzdžiui, sąjungų sudarymai, bendros karinės operacijos, sąjungų nutraukimas ir pan.

Egzistuoja tokie diplomatinių laiškų kitoms rasėms siuntimo būdai:

 • paprastas laiškas konkrečiai rasei.
  1. Šiam tipui priskiriami visi laiškai, kuriuos Jūs adresuojate bet kuriai kitai rasei. Šie laiškai patenka tik Jūsų išsirinktos rasės šeimininkui ir negali būti kieno nors perimti ir perskaityti. Jūs galite pairinkti, ar nurodysite savo rasės pavadinimą ar rašysite anoniminį laišką.

 • pranešimas visoms duotos partijos rasėms.
  1. Tai laiškai, skirti visiems partijos dalyviams. Laiško kopiją gaus kiekvienas Jūsų partijos dalyvis įskaitant ir Jus. Todėl neverta be reikalo piktnaudžiauti šia galimybe.

 • pranešimai iš Jūsų planetos į kitą planetą.
  1. Šiai kategorijai priskiriami visi pranešimai, kurie adresuojami ne konkrečiam gavėjui, o visiems, kas tik gali stebėti nurodytą planetą. "planeta_iš_kur" - tai Jūsų planetos, iš kurios siunčiamas pranešimas tiems, kurie yra "planetoje_kur", pavadinimas. Panašius pranešimus siųsti galima tik iš savų planetų. Pranešimą gaus visos rasės, kurių laivai tuo momentu stebi "planetą_kur", ir planetos savininkas.


Klausimai, į kuriuos būtina žinoti atsakymus

1. Kuo skiriasi pramonė nuo gamybinio potencialo? O pramonė nuo pramonės atsargų?

2. Kokia bus laivo su parametrais 0 20 5 0 0 masė?

3. Kokiu greičiu skris laivas, kurio parametrai 5 0 0 0 0, o jo Variklių technologiniai lygiai yra 1.0?

4. Kurį ėjimą laivas, turintis greitį 18 švm. per ėjimą, atvyks į paskirties vietą, jeigu atstumas tarp išvykimo ir paskirties planetų yra 40 švm., o jis išskrido 15-u ėjimu?

5. Kokį ėjimo numerį reikia nurodyti, jeigu jis turi būti įvykdytas už trijų ėjimų, o paskutinis buvo nr.7?

6. Kokį Variklių technologinį lygį turės laivas, kurio parametrai 1 0 0 0 0, jeigu iki jo pastatymo Variklių technologinis lygis buvo lygus 1.8, o kartu su to laivo pastatymu kitoje planetoje Variklių technologija buvo padidinta 0.2?

7. Kokia bus laivo, kurio parametrai 10 0 0 0 2 ir Krovinių_Pervežimų technologija 1.2, masė, pilnai jį pakrovus?

8. Ar įvyks mūšis, jeigu planetoje susitiko Rasės A laivas su parametrais 1 0 0 0 0 ir rasės B laivas, kurio parametrai 1 1 1 0 0, rasė B paskelbusi taiką rasei A, o rasė A vis dar karo stovyje su rase B?


Kai kurie patarimai

Nebūtina kautis dėl planetų žaidimo pradžioje. Labiau verta pradėti nuo krovininių laivų statybos, pramonės kaupimo ir kolonistų bei pramonės pristatymo į artimiausias negyvenamas planetas. Taip pat rekomenduojama užmegzti kontaktus su kitomis rasėmis siekiant sukurti sąjungas, kurios labai pravers, kai prasidės kautynių metas. Tuo tikslu paprasčiausiai būtina vesti diplomatinį susirašinėjimą. Nesusirašinėja tik pasmerktos rasės.

Jūsų ataskaitoje pateikiamame žemėlapyje nurodomos tik kitų rasių kolonizuotos planetos ir pilna svetimų laivų grupių, artėjančių prie vienos iš Jūsų planetų, masė. Todėl norint turėti išsamią informaciją apie priešininko laivynus, galinčius grėsti Jūsų saugumui, reikia į svetimas planetas siųsti laivus išimtinai žvalgybiniais tikslais.

Jei ataskaitoje yra skirsnis "Besiartinančios grupės" (Incoming groups), tai reiškia kad į vieną ar kelias Jūsų planetas atvyksta laivai, kurie gali būti priešiškai nusiteikusios rasės. Tuomet svarbiausia - įsitikinti, kad gynybai užtenka jėgų. Kiekvienai tokiai grupei padalinkite atstumą iš greičio, kad gautumėt likusių iki planetos ėjimų skaičių. Įvertinkite bendrą masę: kuo ji didesnė, tuo didesnis potencialus pavojus. Jūs, aišku, negalite žinoti ar tai didžiulis linijinis laivas, ar nedidelių naikintuvų laivynas, ar, galbūt, kažkas tarpinio. Galima pabandyti panaudoti diplomatiją: grupės šeimininkas nors ir negali pasukti jos atgal, bet gali paskelbti taiką su Jumis ir atvykusi grupė neatakuos Jūsų.

Daug vėlesnėse žaidimo stadijose visai tikėtina, kad kuri nors rasė pasieks didesnį išsivystymo lygį, nei kitos, ir užims Galaktikoje dominuojančią poziciją. Nuo šio momento kitiems žaidėjams gyvybiškai svarbu mesti visus tarpusavio vaidus ir kartu atakuoti tą rasę. Kitaip, jei tai rasei duoti galimybę užgrobti rases vieną po kitos, ji gaus puikų šansą laimėti.

Žinant kautynių algoritmo specifiką (žr. "Kautynės"), laivynas dažniausiai skirstomas į tris viena kitą papildančias dalis:

 • daug mažų gynybinių priedangos laivų, kad atkreipti į save priešo patrankų ugnį (priedanga - vert.past.);
 • Vienas ar daugiau laivų su daugeliu mažų patrankų greitesniam priešininko mažų priedangos laivų sunaikinimui (tokie laivai vadinami daugiašaudžiais arba perforatoriais - vert.past.);
 • vienas ar daugiau laivų su viena ar keliomis stambiomis patrankomis pagrindinių priešo laivų sunaikinimui (kreiseriai - vert.past.).

Tai būtina įvertinti, tiek kuriant Jūsų planetų gynybą, tiek kitų rasių puolimą.


Dažnai sutinkamos klaidos

Štai dažniausiai daromos klaidos įsakymuose:

  1. Kiekvienas žaidėjas turi savus laivų tipus. Pačioje žaidimo pradžioje jų neturi niekas, todėl, norint pradėti laivo gamybą, iš pradžių reikia sukonstruoti Jums reikalingą laivo tipą komanda "D". Pvz.:

   D AlfaJet 20 2 4 5 0

  ir tik po to

   P DarkMoon AlfaJet;

  2. Konstruodami laivo tipą paskaičiuokite, kiek laiko bus gaminamas toks laivas ir koks bus jo greitis. Tai priklauso nuo jo masės ir planetos, kurioje jis bus gaminamas, charakteristikų;
  3. Laivai, kurie pagal Jūsų paskaičiavimus turėjo pasiekti tikslą n-uoju ėjimu, atsidūrė 0.01 (ar dar mažesniu atstumu) nuo paskirties planetos, bet neatskrido. Reiškia Jūs neteisingai apskaičiavote greitį/masę ir t.t.;

Nors tai ir nebūtina, daugelis vartoja taip vadinamus klientus, t.y. programas, dažnai pačių ir parašytas, kurios palengvina ataskaitų analizę ir apskaičiavimus (pavyzdžiui, grafiškai vaizduojant žemėlapį, ar kaupiant duomenis iš ataskaitų į duomenų bazes). Tokių įvairaus sudėtingumo programų prirašyta jau pakankamai daug, jas galite rasti žaidimo serverio svetainėje. Visi klientai buvo sukurti "Galaxy Plus" žaidimo mėgėjų.


Žaidimo etika

Visų pirma įsidėmėkite, kad "Galaktika" - tai žaidimas ir neverta sutapatinti kokios nors rasės lyderio ir realaus asmens. Neverta pykti, jei kas nors su jumis pasielgė nekorektiškai. Galų gale - tai juk ne šachmatai! Čia leidžiama apgaulė ir niekšybės, atsižvelkite į tai savo politikoje. GameMaster'is tokio pobūdžio skundų nesvarsto ir jokių sankcijų taip "prasižengusių" žaidėjų atžvilgiu nesiima.

Laiškai, cirkuliuojantys tarp žaidėjų, yra asmeniniai. Tačiau nekorektiški ir grubūs išsireiškimai draudžiami viešuose skelbimuose, net jei tokie išsireiškimai yra Jūsų imidžo dalis. Be to, žaidimo GameMaster'is gali cenzūruoti pranešimus.

"Galaktika" - tai programa, ir kaip kiekvienoje programoje, joje yra klaidų. Mes būsime Jums dėkingi, jei Jūs pranešite apie tokio pobūdžio atradimus. Vienok, jeigu Jūs pabandysite panaudoti rastą klaidą savo naudai, sankcijų bus imamasi nedelsiant!


Ko daryti NEGALIMA

Daugelis žodžius apie tai, kad žaidime leidžiama apgaulė ir niekšybės, įvertina taip, tarsi tai leidžia jiems daryti viską, ką nori, kad tik laimėtų. Tai neteisinga! Viskas, kas čia buvo sakoma, adresuojama tik pačio žaidimo procesui ir visiškai neskiriama toms techninėms užduotims, kurias reikia spręsti, kad Galaxy serveris normaliai funkcionuotų. Pavyzdžiui, griežtai draužiama naudoti svetimą slaptažodį be žaidėjo, žaidžiančio už rasę su tuo slaptažodžiu, leidimo. Taip pat antiįstatymiška kaip nors paveikti serverio darbą. Bet kokie bandymai šitaip paveikti žaidimo procesą bus griežtai persekiojami ir baudžiami.


Kaip pradėti naują partiją

Serveryje paprastai vyksta kelios Galaxy PLUS partijos vienu metu. Tačiau partijų skaičius neribotas. Kai tik susirenka pakankamas norinčiųjų kiekis, pradedama nauja partija. Norint tapti naujos partijos dalyviu, reikia:

 • perskaityti taisykles;
 • išsiaiškinti tai, kas neaišku;
 • paduoti paraišką žaidimo serveryje. Pradžioje primygtinai rekomenduojame dalyvauti tik vienoje partijoje. Tikėtinai Jums bus leista dalyvauti tik naujokams skirtose partijose;
 • iš žaidimo serverio atsisiųsti žaidimo klientą ir testinį raportą. Suinstaliuoti klientą, atsidaryti atsiųstą raportą, įvertinti, kokia yra situacija galaktikoje;
 • jei dar kas nors liko neaišku, reikia klausti (laišku GameMaster'iui arba tam skirtuose forumuose);
 • kantriai palaukti, kol prasidės artimiausia tinkama partija; po nulinio ėjimo ataskaitos gavimo įdėmiai ją išstudijuoti, įvertinti ir nusiųsti pirmus įsakymus. Neuždelskite! Nors pirmąjam savo įsakymui apgalvoti būna skiriama kiek daugiau laiko - nepalikite to paskutinei akimirkai - pretenzijos priimamos nebus!

Tikimės, Jums patiks žaidimas!

Linkime sėkmės!


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013