Pagrindinis meniu VGA Planets taisyklės Kaip pradėti žaisti? Registracijos anketa PBEM konferencija 'Keturiu baziu' partijos reglamentas Programos Partiju informacija Mail to GameMaster: gm@galaxy.lt

VGA Planets žaidėjo vadovas
Versija Nr. 0.1a
VGA Planets versijai 3.00

Apie šį vadovą:

Lietuvoje plačiai žinomas ir mėgiamas kompiuteriniu paštu žaidžiamas žaidimas "Galaxy Plus". Tačiau šis žaidimas yra toli gražu ne vienintelis tokio tipo žaidimas. Šiuo vadovu norime pristatyti ir paskatinti žaisti kompiuteriniu paštu žaidžiamą žaidimą "VGA Planets".

Žaidėjo vadovo autorinės teisės priklauso Mariui Alaburdai, jis yra skirtas žaisti Prienų Kompiuterininkų Klubo VGA Planets serveryje. Naudoti vadovą kituose serveriuose be autoriaus sutikimo draudžiama.

Atsiprašymas:

Šis vadovas - tai tik bandymas populiariai aprašyti "VGA Planets" žaidimo 3.0 versiją. Šis aprašymas jokiu būdu negali pilnai pakeisti taisyklių, numatyti visiškai visų atvejų. Šiame vadove, kaip ir bet kokiame kitame dokumente arba aprašyme gali pasitaikyti klaidų. Aprašymo autorius nėra atsakingas už bet kokią žalą, įskaitant pralaimėjimą, sąjungininkų nuvilimą ir pan., patirtą dėl klaidos šiame aprašyme, neteisingo interpretavimo arba neaprašytos galimybės.

Savaime suprantama, būsiu dėkingas už visus pastebėjimus bei papildymus. Juos prašyčiau siųsti adresu gm@galaxy.lt.

Kompiuteriniu paštu žaidžiami žaidimai:

Išradus kompiuterį, netruko atsirasti ir kompiuteriniai žaidimai. Iš pradžių tai buvo tik įprastų žaidimų, tokių kaip šachmatai, Monopolis, kompiuteriniai variantai, kur kompiuteris atliko tik tarpininko vaidmenį. Vėliau programos tobulėjo ir kompiuteriui buvo patikėta žaidybinių situacijų kūrimas ir netgi sprendimų priėmimas. Bet po kurio laiko paaiškėjo, jog kompiuteris nesugeba žaisti taip gerai, kaip gali žaisti žmogus ir jo veiksmus galima nuspėti. Tuomet atsirado žaidimai, kuriuose be kompiuterio dalyvaudavo ir keletas žmonių. Žaisti šiuos žaidimus nebuvo labai patogu, nes tekdavo vienu metu susirinkti prie vieno kompiuterio ir ėjimus daryti paeiliui.

Naujas žingsnis žaidimų istorijoje buvo žengtas, atsiradus kompiuterių tinklams ir kompiuteriniam arba elektroniniam paštui (Email). Tada atsirado žaidimai, žaidžiami kompiuteriniu paštu (Play-By-EMail games, PBEM games). Vienoje partijoje dalyvaujantys žmonės gali gyventi skirtinguose miestuose ar net šalyse, o bendravimui pakanka kompiuterio ir elektroninio pašto įrangos.

Kaip tai vyksta? Žmogaus, vedančio žaidimą (GameMaster) kompiuteris ir žaidimo programa, vadinami žaidimo serveriu. Serveris elektroniniu paštu gauna laiškus iš žaidėjų, juos analizuoja ir vėlgi paštu siunčia atsakymus. Iš anksto nustatytu laiku daromi žaidimo ėjimai. Žaidėjai ėjimui apmastyti ir savo įsakymams atsiųsti turi dažniausiai nuo 1 iki 7 parų. Vienu metu serveryje gali vykti kelios ar net keliasdešimt partijų, kiekvienoje būna iki 11 žaidėjų.

VGA Planets:

VGA Planets (VGAP) - tai fantastinis strateginis žaidimas, žaidžiamas kompiuteriniu paštu. Kiekvienas žaidėjas yra savo rasės lyderis. Žaidimo tikslas gali būti įvairus ir jis yra nustatomas partijos pradžioje - tai gali būti visos galaktikos užkariavimas, didžiausio taškų kiekio surinkimas, sutartų planetų užgrobimas ir išlaikymas nustatytą ėjimų skaičių.

Žaidimo objektai:

Žaidimo erdvę sudaro planetos, išdėstytos dvimatėje erdvėje (trečiasis matavimas dėl paprastumo praleistas), apskaičiuojant atstumus galioja Pitagoro teorema. Planetos gali priklausyti vienai iš rasių arba nepriklausyti niekam. Kiekviena planeta, priklausanti rasei gali turėti planetos orbitoje kosminę bazę. Kiekviena rasė gali turėti tam tikrą kiekį kosminių laivų.

Kosminiai laivai:

Vienintelis būdas keliauti kosmine erdve - kosminiai laivai. VGA planets kosminį laivą sudaro keturios pagrindinės dalys:

Judėjimas:

Fizikos dėsniai, nusakantys laivų judėjimą VGA Planets sako, kad laivai juda lauždami erdvę. Priklausomai nuo pasirinkto erdvės laužimo (iškreipimo) faktoriaus kinta maksimalus laivo judėjimo greitis ir jis lygus erdvės laužimo faktoriaus (kuris yra natūrinis skaičius ir negali būti didesnis nei 9) kvadratui. Tokiu būdu, judant erdvės iškreipimo faktoriumi 5, laivo maksimalus greitis bus 25, o judant erdvės iškreipimo faktoriumi 9 - 81. Priklausomai nuo variklio tipo bei laivo masės, kinta ir kuro sąnaudos - jos yra tiesiogiai proporcingos laivo masei, o kuro sunaudojimas konkrečiam varikliui yra nurodomas variklio projekte. Kaip taisyklė, laivai su žemesnių technologijų varikliais, judėdami dideliais erdvės iškreipimo faktoriais, suryja didelius kuro kiekius, todėl šiais laivais be ypatingo reikalo (tarkim, būtina skubiai pristattyti didelę sumą į kosminę bazę, arba didžiulio laivo pagaminimui trūksta kelių vienetų mineralų) stengiamasi dideliais greičiais neskraidyti. Laivai su aukšto techologinio lygio varikliais gali efektyviai skraidyti dideliais greičiais, nenaudodami daug kuro. Kuro sunaudojimo grafikas yra pateikiamas, gaminant variklius bei komplektuojant laivą.

Beje, galaktikoje yra žinomi keli laivai, turintys gravitoninius akceleratorius ir judantys dvigubai greičiau. Tačiau tai tik išimtis iš bendros taisyklės.

Pinigai ir įranga:

VGA Planets naudojama universali valiuta - megakreditas. Šiais pinigais yra renkami mokesčiai, apmokama už objektų statybą, kosminių laivų ir komponentų gamybą.

Taip pat žaidime yra naudojamas universalus "įrangos" arba "atsargų" apibrėžimas, kuriam aš tikslesnio atitikmens neradau. Šią įrangą gamina planetose esantys fabrikai bei gali atnešti čiabuviai, ji naudojama naujiems pastatams statyti, kai kuriems gaminiams gaminti, ją galima valgyti, jei planeta nepajėgia išmaitinti labai daug gyventojų. Beje, ta įranga gali būti mistišku būdu (parduodant ją kažkam) konvertuota į megakreditus, santykiu 1:1. Žodžiu, įranga ir tiek ;)

Mineralai:

Žaidime yra naudojami keturių rūšių mineralai: Šių apibrėžimų detaliai žinoti nebūtina. Gaminant bet kokį kosminio laivo komponentą ar kitą gaminį, Jums bus nurodyta, kiek kokio mineralo ar kitų resursų jam reikia.

Planetos:

Planetos - pagrindiniai žaidimo objektai. Kiekvieną planetą nusako keletas parametrų:

Planetų gyventojai:

Kiekviena planeta gali būti negyvenama, arba gali būti apgyvendinta vienos rasės kolonistų. Kolonistus apibūdina jų skaičius, kuris yra matuojamas klanais (vieną klaną sudaro 100 gyventojų) bei jų moralė. Morale suprantamas jų gerbūvis (arba valdžios toleravimas), kuris priklauso nuo gyventojams uždėto mokesčių procento - suprantama, kad mažesni mokesčiai kels gyventojų moralės lygį, o didesni - mažins jį. Jei gyventojų moralės lygis bus labai žemas - gali prasidėti riaušės bei civilinis karas. Taipogi gyventojų moralę mažina ir didelis fabrikų, šachtų bei ginybinių postų skaičius planetoje. Nuo gyventojų moralės bei mokesčių procento priklauso gimstamumas (kolonistų skaičiaus didėjimas). Suprantama, jog gimstamumas bus didžiausias tada, kai gyventojai bus patenkinti, o tai lengviausiai pasiekti, mokesčių procentą nustačius lygų nuliui. Taip galima vystyti itin reikalingas planetas. Atvirkščiai, planetose, kur gyventojų skaičius jau pasiekia ribą, kai jie pradeda naudoti įrangą tam, kad išgyventų, galima padidinti mokesčius, siekiant sumažinti populiacijos augimą.

Čiabuviai:

Be kolonistų, planetoje gali gyventi ir čiabuviai. Čiabuviai ne tik gali mokėti mokesčius ir taip finansiškai stiprinti Jūsų imperiją, jie taip pat suteiks Jums įvairią pagalbą. Yra žinomos tokios čiabuvių gentys: Čiabuvių mokamų mokesčių suma priklauso ir nuo jų vyriausybinės santvarkos:
Čiabuvių vyriausybinė santvarkaMokesčių koeficientas
JokiosMokesčių rinkti neįmanoma
Anarchija20% įprastos mokesčių sumos
Prieš-Gentinė40% įprastos mokesčių sumos
Ankstyvoji Gentinė60% įprastos mokesčių sumos
Gentinė80% įprastos mokesčių sumos
Feodalinė100% (kaip ir kolonistai)
Monarchija120% įprastos mokesčių sumos
Reprezentacinė140% įprastos mokesčių sumos
Savivaldinė160% įprastos mokesčių sumos
Unija180% įprastos mokesčių sumos
Šių mokesčių koeficientų prisiminti nėra būtina - VGA Planets klijentas Jums pats paskaičiuos, kiek mokesčių bus surinkta. Tereikia tik prisiminti, jog mokesčių negali būti surinkta daugiau, nei turite kolonistų klanų šioje planetoje. Todėl kartais yra naudingiau neapmokestinti kolonistų (tuo skatinant jų sparčiausią augimą), jei iš čiabuvių neįmanoma surinkti daug mokesčių dėl mažo kolonistų skaičiaus. Ir atvirkščiai, kartais naudinga neapmokestinti (ar minimaliai apmokestinti) čiabuvių, skatinant jų populiacijos didėjimą. Čiabuvių moralės kitimui galioja tie patys dėsniai, kaip ir kolonistams.

Pastatai planetose:

Rasei priklausančiose planetose galima statyti trijų tipų pastatus: Kiekvieno iš šių pastatų statytbai yra reikalingas vienas įrangos vienetas ir atitinkamai keturi, trys bei dešimt megakreditų.

Draugiškumo kodai:

Kiekviena planeta (o kartu ir šios planetos kosminė bazė, jei tokia yra) ir kiekvienas laivas turi vadinamąjį "draugiškumo kodą", kuris sudarytas iš trijų simbolių ir nusako laivų ir planetų tarpusavio santykius. Laivai ir planetos su vienodais draugiškumo kodais niekada nesikauna, laivams su planetos draugiškumo kodu galima imti mineralus iš planetos, net jei planeta priklauso kitai rasei. Draugiškumo kodus galima keisti, kada panorėjus. Yra žinomi draugiškumo kodai, kurie leidžia atlikti įvairias specialias misijas.

Technologijos:

VGA Planets yra numatytos technologijos, kurios nėra bendros visai rasei, tačiau atskiros kiekvienai rasės bazei. Yra keturios technologijos, po vieną kiekvienam laivų komponentui: Korpusų techologija, Variklių techologija, Spindulinių ginklų techologija, Torpedinių ginklų techologija. Kiekviena šių technologijų nusako, kokio maksimalaus lygio gali būti pagaminti atitinkami kosminių laivų komponentai - jei, tarkime, bazės korpusų techologija lygi 5, tai joje bus galima gaminti laivu korpusus, kurių techninis lygis lygus nuo 1 iki 5.

Tik pastačius bazę, jos visos technologijos būna lygios vienetui, maksimalus visų technologijų lygis yra 10, pasiekti sekančius lygius galima išleidus atitinkamą megakreditų skaičių. Šios išlaidos gali būti suprantamos kaip aukštesnių technologijų komponentų gamybos įrenginių įdiegimo bazėje kaina. Galaktikoje yra žinomos keturios čiabuvių rasės, kurių gyvenamose planetose pastatytose bazėse atitinkamos technologijos būna išsyk lygios 10. Šios čiabuvių savybės bus aprašytos skyrelyje "Čiabuviai".

Kosminės bazės:

Jei Jūsų planetoje yra pakankamai medžiagų - jos orbitoje galima pastatyti kosminių laivų bazę. Kosminių laivų bazė yra skirta naujų kosminių laivų statybai, laivų remontui ir torpedų bei naikintuvų pakrovimui, taipogi bazė tarnauja kaip ginybinis fortas planetos užpuolimo atveju.

Kosminių bazių misijos:

Kiekviena kosminė bazė gali vykdyti vieną iš misijų:
 1. Kuro papildymas. Visi rasės laivai, esantys planetos (o tuo pačiu ir kosminės bazės) orbitoje, bus užpildomi kuru. Taip pat kuru bus užpildomi ir kitos rasės laivai, jei jie turės tą patį draugiškumo kodą, kaip ir planeta (o kartu ir bazė).
 2. Ginybos stiprinimas. Bazėje bus automatiškai statomi ginybiniai postai.
 3. Torpedų pakrovimas. Visi rasės laivai, esantys planetos orbitoje ir turintys torpedų paleidimo įrenginius, bus užpildomi torpedomis. Taip pat bus užpildomi ir kitos rasės laivai, jei jie turės tą patį draugiškumo kodą, kaip ir planeta.
 4. Transportinių laivų iškrovimas. Iš visi rasės laivų, esančių planetos orbitoje bus iškraunamas visas krovinys (išskyrus kurą). Taip pat bus iškraunami ir kitos rasės laivai, jei jie turės tą patį draugiškumo kodą, kaip ir planeta.
 5. Bazės remontas. Jei bazė yra nukentėjusi nuo priešo atakų, ji bus remontuojama.
 6. Priversti pasiduoti. Jei orbitoje yra priešo laivas su tokiu pačiu draugiškumo kodu arba neturintis kuro, bazė privers jį pasiduoti. Taip gali būti perimami kitų rasių laivai. Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog perimamas tik laivas, bet ne jo brėžiniai, tai yra jei tokių laivų statyti Jūs negalėjote, tai jų gaminti savo bazėse Jūs vistiek negalėsite (nors yra numatytas laivų klonavimo mechanizmas).

Laivų remontas bazėje:

Kosminėse bazėse galima remontuoti laivus bei pakrauti juos torpedomis bei naikintuvais. Jei laivas turi papildomą ginklą (naikintuvus ar torpedas), Jums bus pasiūlyta pakrauti ar iškrauti laivą. Jei šis laivas liks planetos orbitoje ir jis yra patyręs žalą mūšyje - jis bus suremontuotas. Jei per ėjimą bus pakrauti keli laivai - remontuojamas bus tik paskutinis (jo pavadinimas bus parašytas ekrane).

Laivų išardymas bazėje:

Laivus galima ne tik remontuoti - laivus galima ir išardyti. Šios operacijos metu laivo korpusas yra perdirbamas į mineralus, kurie saugomi planetos paviršiuje, varikliai bei ginklai bus saugomi bazės saugyklose ir gali būti panaudoti kitų laivų statybai. Šio mechanizmo dėka galima perkelti komponentus į kitas bazes.

Beje, būtina pastebėti, kad vienu metu vienoje bazėje gali būti remontuojamas tik vienas laivas ar išardomas tik vienas laivas.

Kosminių laivų statyba:

Kosminėje bazėje gaminami kosminių laivų komponentai bei surenkami kosminiai laivai, o taip pat ir saugomos kosminių laivų komponentų atsargos. Jūs galite surinkti laivą iš turimų komponentų arba kai kuriuos komponentus pagaminti papildomai. Atkreipkite dėmesį, kad Jums nebus parodyta galimybė gaminti tuos komponentus, kurių technologijos lygis yra didesnis, nei žinomas šioje bazėje.

Kosminių laivų misijos:

Kiekvienas kosminis laivas vienu metu gali vykdyti vieną iš misijų:
 1. Žvalgyba. Bendriausia misija. Ji vykdoma, jei nevykdoma jokia kita misija. Jos metu įgula žvalgo aplankytas planetas, raportuoja, jei randa svetimos rasės planetas, praneša, ar planetos orbitoje yra įrengta kosminių laivų bazė.
 2. Minavimas. Jei kosminis laivas turi torpedų, jis gali jas užprogramuoti ir paskleisti kosminėje erdvėje, taip paversdamas jas minų lauku. Plačiau apie minų laukus galima paskaityti skyrelyje Minų laukai.
 3. Išminavimas. Šios misijos metu laivo įgula tyrinės netoliese esančius minų laukus ir praneš apie juos Jums. Jei kosminis laivas turi spindulinį ginklą ir netoliese bus kitos rasės minų laukas - laivas naudos spindulinius ginklus ir naikins šias minas. Kai kurios rasės išminavimui gali naudoti naikintuvus. Plačiau apie minų laukus galima paskaityti skyrelyje Minų laukai.
 4. Sensorių skanavimas. Šios misijos metu įgula skanuoja laivo sensorius ir gali pastebėti kitų rasių pramonės aktyvumo požymius. Pastebimos planetos, esančios iki 400 šviesmečių nuo laivo, ir tikimybė priklauso nuo fabrikų, šachtų (pramonės aktyvumas) skaičiaus, ją mažina ginybos postų skaičius. Jei planetoje yra 100 ginybos postų - sensorių skanavimas negali nustatyti, ar ji yra gyvenama.
 5. Agresija (žudymo misija). Ši misija nurodo laivui atakuoti visus priešų laivus bei priešų planetas (jei jis yra planetos orbitoje). Neatakuojami bus tik laivai su tokiu pačiu draugiškumo kodu bei laivai, neturintys kuro.
 6. Kolonizavimas. Ši misija nurodo laivui pasiekus planetos orbitą, nusileisti į planetos paviršių, išardyti laivą į pradinius komponentus, įgulą bei vežamus kolonistus paversti kolonistais. Visi laivo komponentai bus išardyti. Jei planetoje gyvena svetimos rasės kolonistai - misija nebus vykdoma.
  Beje, būtina pastebėti, kad kolonizavimo misija nėra itin dažnai naudojama, kadangi yra prarandamas kosminis laivas - žymiai naudingiau yra iš laivo, esančio negyvenamos planetos orbitoje transportavimo spinduliu išsodinti kolonistus. Tačiau taip planeta bus kolonizuota tik sekančiu ėjimu. Jei būtinai norima planeta kolonizuoti tuo ėjimu, kai į ją atskrendama, arba jei laivas nereikalingas - galima naudoti ir kolonizavimo misiją.
 7. Tempimas. Kosminiu laivu galima tempti kitą laivą, esantį tame pačiame taške, nepriklausomai nuo to, kuriai rasei priklauso tempiamas laivas. Jei tempiamas laivas irgi juda - jis išsilaisvins iš tempimo spindulio jėgos lauko tuo atveju, jei jo judėjimo vektorius nustatytas į tašką, esantį toliau nei vienas ėjimas kelio bei laivo greitis didesnis nei tempiančiojo laivo greitis. Jei du laivai traukia vienas kitą - nugali laivas, kurio greitis didesnis. Kai kuriose zaidimo modifikacijose būna numatytos ir kitos, tačiau panašios tempimo sąlygos.
  Beje, būtina pažymėti, jog tempiant kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal tempiančiojo laivo variklių charakteristikas ir yra proporcingos bendrai abiejų laivų masei. Tempiamasis laivas tempti trečio laivo (traukinuko principu) negali.
 8. Persekiojimas. Jūs galite nurodyti laivui persekioti kitą laivą. Persekiojimas vyks tol, kol persekiojamasis laivas nepasislėps už planetos, neužsimaskuos arba Jūsų laivas neturės kuro.
  Beje, būtina pažymėti, jog persekiojimo misija nenurodo laivui atakuoti persakiojamojo laivo. Jei norima, jog persekiotojas atakuotų persekiojamąjį laivą - Jūs turite persekiojamąją rasę nurodyti kaip pagrindinį priešą. Beje, jūs galite persekioti ir savo laivą.
 9. Maskavimasis. Kai kurie laivai turi galimybę maskuotis. Laivas, turintis kuro ir pasirinkęs maskavimosi misiją bus nematomas priešo radarų ekranuose ir jo nebus įmanoma atakuoti. Tačiau užsimaskavęs laivas negali tuo pačiu ėjimu atakuoti, nebent jis aptiktų laivus, priklausančius pagrindinio priešo rasei. Laivas be kuro maskuotis negali.
Kiekviena rasė gali taip pat turėti papildomas misijas. Priklausomai nuo rasės, laivo misijų lange galite matyti ir kitokias misijas. Apie šias misijas bus plačiau aprašyta skyrelyje Rasių ypatybės.

Pagrindinis priešas:

Kiekvienas laivas gali turėti nustatytą vaidinamąjį "Pagrindinį priešą". Laivas, sutikęs rasės, kuri yra nustatyta kaip pagrindinis priešas, laivą arba planetą, atakuos. Ataka negalima tik tuo atveju jei atakuojantis arba atakuojamas laivas neturi kuro. Taipogi, kaip minėta nebus atakuojami laivai arba planetos su tokiu pačiu draugiškumo kodu.

Minų laukai:

Minų laukas - tai kosminės erdvės dalis, kurioje paskleistos perdirbtos torpedos. Šios torpedos yra užprogramuojamos atpažinti ir ignoruoti savo rasės laivus, tačiau jos gali sprogti ir apgadinti kitos rasės laivus.

Minų laukas kuriamas naudojant misiją "Minavimas" (žr. skyrelį Kosminių laivų misijos). Šios misijos metu laive esančios torpedos yra perdirbamos į minas. Iš vienos torpedos pagaminamų minų skaičius yra lygus torpedos techninio lygio kvadratui. Torpedos yra paskleidžiamos apskritimu apie minavimo vietą. Jei minuojama jau esamo rasei priklausančio minų lauko viduje - naujos minos tampo šio lauko dalimi ir laukas didėja. Minų lauko spindulys bus lygus kvadratinei šakniai iš lauke esančio minų skaičiaus. Pavyzdžiui, jei laivas minavimui sunaudoja 100 šeštojo techninio lygio torpedų ir sukuria minų lauką - jame bus 100*6*6 = 3600 minų. Minų laukas bus 60 šviesmečių spindulio.

Laivui judant pro svetimos rasės minų lauką, kiekvienas nukeliautas šviesmetis duoda 1% tikimybę užkliudyti miną, kuri padaro žalą 100KT laivo masės. Tarkime, jog mūsų laivas, sveriantis 500KT juda per kosminę erdvę, kurios 75 šviesmečiai padengti kitos rasės minų lauku. Tokiu atveju yra maždaug 75% tikimybė, kad mes kliudysime miną, kuri laivui padarys 20% žalą (tačiau gali būti, kad nekliudysime visai arba kliudysime kelias minas - tai tik tikimybė). Jei mūsų laivas svertų tik 90KT - mina jį visiškai sugriautų.

Tempiamas laivas minos užkliudyti negali. Nuo minos nukentėti gali tik tempiantis laivas.

Be įprastų minų, VGA Planets yra naudojamos ir vadinamosios WEB minos, kurios daro mažesnę žalą laivui (pažeidžiama 10KT laivo masės), tačiau tikimybė atsitrenkti į šias minas yra lygi 5% kiekvieną nukeliautą šviesmetį. Laivas, užkliudęs WEB miną, sustoja, o bandydamas išsilaisvinti praranda 25KT kuro. Sekantį ėjimą galima vėl bandyti judėti, tikintis kitos minos neužkliudyti.

Laivai, esantys minų lauke, gali naudoti savo spindulinius ginklus ir naikinti kitų rasių minas, tam skirta misija "Išminavimas" (žr. skyrelį Kosminių laivų misijos). Sunaikinamų minų skaičius yra lygus laivo spindulinių ginklų skaičiui, padaugintam iš jų technologijos lygio kvadrato. Pavyzdžiui, laivas su trim antrojo lygio ginklais sunaikins 3*2*2=12 minų. Laivas su aštuoniais dešimtojo lygio ginklų sunaikins 8*10*10=800 minų.

Viena kiekvieno lauko mina per ėjimą sunaikinama dėl gamtinių priežasčių. Serveryje gali būti numatytas ir procentinis minų lauko sumažėjimas kiekvieną ėjimą. Tai galima suprasti kaip minų savaiminę detonaciją, susidūrus su asteroidais ar kosminėmis šiukšlėmis.

Griaunamoji ir žudomoji ginklų galia:

Šnekant apie ginklų galingumą, būtina atkreipti dėmesį į du ginklų parametrus - griaunamąją galią ir žudomąją galią: Mūšio metu rodoma, kiek procentų laivo korpuso sužalota, kiek įgulos narių likę. Jei laivo korpusas sunaikinamas - visa įgula žūsta. Jei sunaikinama laivo įgula - laimėjusi rasė pasiunčia įgulą į nugalėtą laivą ir ji tampa laivo šeimininku. Taip gali būti užgrobiami priešo laivai, neretai užgrobimams statomi specialūs laivai su didelės žudomosios ir mažos griaunamosios galios ginklams, tam kad perimti kaip galima mažiau sužalotą laivą.

Mūšiai:

Jei planetos orbitoje susitinka skirtingų rasių laivai, turintys nustatytą žudymo misiją arba pagrindinio priešo rasę, arba jei į planetos orbitą askrenda svetimos rasės laivas - įvyksta mūšis. Mūšiai visada vyksta "Vienas prieš vieną" principu, žuvus vienos pusės laivui, jo vietą užima sekantis ir taip toliau. Yra nustatytos sekančios mūšių taisyklės:
 1. Mūšyje pirmiausiai paleidžiami naikintuvai, po to naudojamos torpedos, galiausiai - spindulinis ginklas.
 2. Didesnės masės laivai nuo spindulinių ginklų bei torpedų patiria mažesnę žalą, nei mažesnės masės laivai. Žala nuo naikintuvų vienoda visiems laivams. Didesnės masės laivai turi galingesnius jėgos laikus.
 3. Jėgos laukai atsistatinėja tik po mūsių. Tarp mūšių trunkantis laiko tarpas yra per trumpas jiems atstatyti.
 4. Spindulinis ginklas, pakrautas bent 60% galingumo, gali sunaikinti priešo naikintuvą.
 5. Žuvus įgulai, laivas užgrobiamas.
 6. Naikintuvai efektyvesni prieš didelius laivus, torpedos ir spindulinis ginklas - prieš mažesnius.
 7. Laivai su vienodais draugiškumo kodais niekada nesikauna.
 8. Laivai be kuro negali atakuoti priešo laivų bei negali būti atakuojami.

Mūšio eilė:

Laivai iš kiekvienos pusės į mūšį stoja tokia tvarka: pirmiausia kovoja laivai su žudymo misija, po to kovoja laivai su nustatyta pagrindinio priešo rase, po to kovoja likę laivai. Kiekvienos iš šių trijų fazių metu laivai parenkami šia tvarka:

Kroviniai ir jų pervežimas:

Kosminis laivas krovininiame skyriuje gali pervežti mineralus, įrangą, kolonistus, taip pat laivais yra pergabenamas kuras bei megakreditai. Krovinius iškrauti galima bet kurioje planetoje, netgi kitos rasės, ar negyvenamoje planetoje. Jeigu krovinys iškraunamas kitos rasės planetoje - jis tampa šios rasės nuosavybe. Jeigu kitos rasės planetoje iškraunami kolonistai - jie kariauja planetos paviršiuje ir planeta atitenka nugalėjusiai rasei.

Krovinį galima išmesti į kosminę erdvę, jei matoma, kad jis neleis pasiekti tikslo (laivui trūksta kuro), arba nenorint, kad jis atitektų priešui. Krovinys, tokiu atveju, suprantama, prarandamas negrįžtamai.

Krovinys gali būti perduodamas netgi kosminėje erdvėje, jei tame pačiame erdvės taške yra kitų laivų. Ši komanda plačiausiai naudojama kuro tankeriais kosminėje erdvėje užpildant laivus.

Meteorai:

Kai kuriose hosto konfiguracijose galima numatyti meteorus. Kam jie reikalingi?

Meteorai padaro nemažą žalą planetos ekonomikai - sugriaunami pastatai, žūva gyventojai, gali prasidėti neramumai. Tačiau planetos gelmėse atsiranda didžiuliai kiekiai mineralų, kurie Jūsų imperiją gali stipriai paremti. Apie meteoro atsitrenkimą į planetą sužino visos rasės, neretai nukritęs meteoras tampa karo tarp gretimų rasių priežastimi - planetos vertė po meteoro kritimo gerokai išauga.

Rasių ypatybės:

 1. The Solar Federation.
 2. The Lizard Alliance.
 3. The Empire of the Birds.
 4. The Fascist Empire.
 5. The Privateer Bands.
 6. The Cyborg.
 7. The Crystal Confederation.
 8. The Evil Empire.
 9. The Robotic Imperium.
 10. The Rebel Confederation.
 11. The Missing Colonies of Man.

Ypatingi laivai:

Garbės įrenginys:

D19 ir Saber klasės kosminiai laivai turi vadinamąjį "Garbės įrenginį", kuris iš tiesu yra laivo susinaikinimo mechanizmas. Šis mechanizmas yra valdomas dviem specialiais draugiškumo kodais, kurie leidžia susprogdinti laivą išsyk po ėjimo, priklausomai arba nepriklausomai nuo to, ar buvo pastebėti užsimaskavę konkrečios arbe bet kurios rasės laivai. Sprogimo jėga lygi vienos minos sprogimui, tačiau savo rasei ji padaro žymiai mažiau žalos - D19 padaro 20% įprastos žalos, Saber - 10%. Sprogimas taip pat pakenkia ir planetai, jei laivas buvo planetos orbitoje, atsparios rasės šio įrenginio veikimui yra Silikonoidai, Reptilijos ir Bovinoidai. Įrenginys yra mirtinas Amorfams, kurie, po įrenginio suveikimo planetos orbitoje visiškai išnyksta. Plačiau apie kodų vartojimą žr. skyrelyje specialūs draugiškumo kodai.

Laivų klonavimas:

Jei rasė turi užgrobusi kitos rasės laivą, kurio ji pati pasistatyti negali - lieka galimybė klonuoti šį laivą. Šios operacijos metu padaroma pilna laivo kopija - korpusas, varikliai ir ginklai bus tokie patys, kaip ir klonuojamo laivo, jam klonuoti bus sunaudojama įprastas mineralų kiekis, tačiau klonavimo kaina bus du kartus didesnė, be to, bazė, kurioje klonuojamas laivas, turi turėti lygius arba didesnius techninius lygius, nei klonuojamas laivas.

Norint klonuoti svetimos rasės laivą, reikia nustatyti jo draugiškumo kodą "cln" bei palikti jį kosminės bazės orbitoje. Vietoje įprastos laivo statybos bus atliktas laivo klonavimas. Privateriai ir Kristalai laivų klonuoti negali.

Hyperšuolio įranga:

Trys laivai VGA Planets turi hiperšuolio įrangą. Ši įranga veikia, jei laivas turi specialų draugiškumo kodą HYP, jo greitis didesnis už 0, o judėjimo vektorius nustatytas toliau nei 21 šviesmetis. Įrenginys suveikdamas sunaudoja 50 KT kuro ir laivas atsiduria už 350 šviesmečių judėjimo vektoriaus nurodyta kryptimi.

Laivui, judančiam hipererdvėje, minų laukai nepavojingi, tačiau jie negali naudoti persekiojimo arba laivo tempimo misijos. Hiperšuolis nepadeda išvengti laivo tempimo. Jei laivas išnyra iš hiperšuolio prie pat planetos (kiekvienos išnirimo taško koordinatės ir planetos koordinatės skirtumas mažesnis arba lygus 2) - planeta pritraukia laivą į savo orbitą.

Specialūs draugiškumo kodai:

(Raudoname fone parašyti draugiškumo kodai veikia tik registruotoje VGA Planets versijoje)
Planetų specialūs draugiškumo kodai:
ATTKodas, nurodantis planetai atakuoti kitų rasių laivus planetos orbitoje, jei jie turi kuro. Neveikia kai kurių laivų, vykdančių specialias misijas
NUKKodas, nurodantis planetai atakuoti kitų rasių laivus planetos orbitoje, nežiūrint į tai, ar jie turi kuro. Neveikia kai kurių laivų, vykdančių specialias misijas
bumKodas, nurodantis planetai padalinti ir perduoti turimus pinigus visiems priešo laivams, esantiems orbitoje.
conNurodo serveriui sekančiu ėjimu atsiųsti serverio konfigūracijos parametrus
dmpNurodo, jog bazėje esantys kosminių laivų komponentai turi būti perdirbtos į mineralus
Kosminių laivų specialūs draugiškumo kodai:
clnLaivo klonavimas. Jei rasė negali statyti šio laivo - jam esant kosminės bazės orbitoje, bus atliktas klonavimas ir pagaminta tiksli laivo kopija. Planetoje turi būti pakankamai mineralų bei du kartus daugiau pinigų laivui pagaminti. Bazė turi turėti tokius pačius arba didesnius techninius lygius, nei klonuojamas laivas.
popGarbės įrenginio sužadinimo kodas. Po laivo judėjimo jis susinaikina, sužalodamas tame pačiame taške esančius laivus bei planetą. Įrenginio suveikimui būtina, jog laivas turėtų kuro.
trgGarbės įrenginio sužadinimo kodas. Po laivo judėjimo jis bando detektuoti užsimaskavusius laivus, ir, jei nustatyta žudymo misija ir aptinka užsimaskavusius laivus, laivas susinaikina, sužalodamas tame pačiame taške esančius laivus bei planetą. Įrenginio suveikimui būtina, jog laivas turėtų kuro. Įrenginys veikia tik tuo atveju, jei nustatyta žudymo misija arba pagrindinis priešas, pirmuoju atveju įrenginio veikimą sužadina bet kurios, antruoju - tik pagrindinio priešo rasės laivas.
NTPPapildomojo ginklo nenaudojimo kodas. Laivas su šiuo kodu mūšyje nenaudos torpedų arba naikintuvų. Gali būti pavojingas, kadangi atjungia didžiąją dalį laivo ginklų.
mscIšminuos Jūsų rasės minų lauką, minas vėl paverčiant torpedomis.
miNLeidžia užminuoti kosminę erdvę kitos rasės minomis, čia N - rasės kodas (pvz. 2 - Lizardai).
mdhMinuojant bus naudojama tik pusė turimų laivo torpedų.
mdqMinuojant bus naudojamas tik ketvirtis turimų laivo torpedų.
mdNMinuojant bus naudojama ne daugiau kaip N*10 torpedų (N=1,2,...,9)
altNaudojant kodą alcheminiame laive jis gamins tik tritaniumą
aldNaudojant kodą alcheminiame laive jis gamins tik duraniumą
almNaudojant kodą alcheminiame laive jis gamins tik molibdenumą
NALLaikinai atjungia alcheminę alcheminio laivo funkciją
bdmNurodo iškrauti laivo turimus pinigus į priešo planetą
lfmNurodo pakrauti laivą įranga bei mineralais, reikalingais naikintuvų gamybai (jei Jūsų rasė gali juos gaminti kosminėje erdvėje esančiuose laivuose)
btfNurodo perduoti naikintuvus į tame pačiame taške esančius priešo laivus, padalijant juos po lygiai.
bttNurodo perduoti torpedas į tame pačiame taške esančius priešo laivus su tokiais pačiais torpedų paleidimo įrenginiais, padalijant juos po lygiai.
gsN(čia N - rasės kodas nuo 1 iki 9 bei a ir b). Nurodo perduoti laivą nurodytai rasei. Ši rasė turi turėti laivą tame pačiame taške.
nbrNurodo, jog šis laivas nenaudotų "laivo užėmimo betempiant" misijos. Šią misiją gali vykdyti tik Privateriai ir Kristalai
mktNurodo, jog kosminis laivas gamintų torpedas. Pagaminamų torpedų kiekis priklausys nuo turimų mineralų bei megakreditų laive kiekio.
HYPNurodo laivui, turinčiam hiperšuolio įrenginį, atlikti 350 šviesmečių hiperšuolį, jei jo greitis didesnis už 0 bei judėjimo vektorius rodo toliau, nei 21 šviesmetis.

Žodynėlis:

Lietuviškas terminasAngliškas terminas
ČiabuviaiNatives
Draugiškumo kodasFriendly code
Erdvės laužimo faktoriusWarp factor
GinklaiWeapons
Griaunamoji galiaDestructive power
ĮrangaSupply
Kalnakasybos šachtosMines
MaskavimasisCloak
Minos (nemaišyti su šachtomis!)Mines
MokesčiaiTaxes
NaikintuvasFighter
Pagrindinis priešasPrimary enemy
ParduotiSell
Perdirbti į žaliavas (antriniam panaudojimui)Recycle
PerkeltiTransfer
RemontuotiFix, Repair
StatytiBuild
ŠviesmetisLight Year (LY)
VarikliaiEngines
Žudomoji galiaKilling power

Paraiška dalyvavimui:

Paraišką dalyvavimui žaidime rasite VGA Planets WWW puslapyje: http://www1.omnitel.net/vgaplanets. Pasirinkite mygtuką "Žaidėjo paraiška".

Adresų atmintinė:

Sėkmes VGA Planets erdvėse!

Copyright © 1998-2001 by M.Alaburda