Vartotojas neprisijungęs.

Registruoti Jūsų rasių pavadinimai

Jūs neturite registruotų rasių pavadinimų

Registruoti rasės pavadinimą, jei žaidėte 2012-aisiais ar vėliau:

Registruoti rasės pavadinimą, jei žaidėte 2004-aisiais ar anksčiau:

Rasės paieška:
Slaptažodis:

Informacija:

Teoriškai kiekvienas Galaxy Plus žaidėjas gali pasirinkti bet kurį rasės pavadinimą. Tačiau, jei keli žaidėjai pasirinks tą patį pavadinimą vienoje partijoje - kils painiava, o ir skirtingose partijose esantys skirtingi žaidėjai, tačiau valdantys taip pat besivadinančią rasę, gali būti supainioti. Todėl iškilo būtinybė "užsiimti" savo rasės pavadinimą, tam, kad kitas žaidėjas juo nepasinaudotų.

Norint registruoti rasės pavadinimą, reikia būti žaidus bent vienoje Prienų serverio partijoje, bei išsilaikius Galaktikoje bent 20 ėjimų. Jei Jūsų rasė žaidė keliose partijose - pasirinkite bet kurią vieną iš jų. Jei neprisimenate rasės slaptažodžio ar partijos - rašykite GM'ui, tik nurodykite papildomos informacijos, kad žinoti, jog rasė tikrai priklausė Jums.


www.galaxy.lt
Parašykite mums laišką!

Copyright © by Galaxy+ project, 1996-2013